Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2024-02-26 2024-03-11
Burlövs kommun, Barn och familj 1:e socialsekreterare Barn och Familj
Som 1:e socialsekreterare är ditt uppdrag att leda och fördela det dagliga arbetet, ärendehandleda och stödja handläggarna. Du behöver vara väl förtrogen med aktuell lagstiftning och regelverk inom socialtjänstens område för att kunna ansvara för en professionell ärendehantering och rättssäkerhet, samt enligt mål och riktlinjer som är beslutade av nämnden. En stor del av arbetet innebär också att leda utvecklingsarbetet utifrån uppsatta mål och främja metodutveckling inom områdena familjehemsvård och familjerätt. Enheten består av 15 medarbet...
2024-02-19 2024-03-03