Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i trä- och metallslöjd till Gylle åk 7-9
Som lärare i trä- och metallslöjd ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en vik...
2024-02-16 2024-02-29
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i textilslöjd till Gylle åk 7-9
Som lärare i textilslöjd ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i...
2024-02-16 2024-02-29
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i svenska till Gylle skola 7-9
Som lärare i svenska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byg...
2024-02-16 2024-02-29
Borlänge kommun, Gylle skola Grundlärare F-3 alternativt förskollärare
Vi behöver förstärka vårt lärarteam i åk F-3. Tjänsten innebär mentorskap, planering, undervisning, utvärdering och bedömning likväl som värdegrundsarbete kring trygghet och studiero, allt utifrån Lgr22. Allt arbete sker både självständigt och i samarbete med kollegor i årskursteam och arbetslag. Frekvent kontakt med vårdnadshavare, skolledning och kollegor utgör en viktig del av arbetet och ibland även kontakt med andra myndigheter skolan samarbetar med.
2024-02-13 2024-02-27
Borlänge kommun, Gylle skola Grundlärare till mellanstadiet Gylle skola
Vi behöver förstärka vårt lärarteam i åk 4-6. Tjänsten innebär mentorskap, planering, undervisning, utvärdering och bedömning likväl som värdegrundsarbete kring trygghet och studiero, allt utifrån Lgr22. Allt arbete sker både självständigt och i samarbete med kollegor i årskursteam och arbetslag. Frekvent kontakt med vårdnadshavare, skolledning och kollegor utgör en viktig del av arbetet och ibland även kontakt med andra myndigheter skolan samarbetar med.
2024-02-13 2024-02-27