Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
I arbetet ingår att göra individuella bedömningar i aktivitet. Utifrån bedömningen vidta arbetsterapeutiska åtgärder som kan bestå i att träna i aktivitet, informera och vägleda samt att bedöma behov av hjälpmedel som en kompensatorisk åtgärd. Utreda behovet av förändringar i den fysiska miljön i boendet och vid behov skriva intyg. I arbetet ingår också att handleda och utbilda närstående och personal relaterat till patienten. Vi besöker patienter som har behov av rehabilitering i sin hemmiljö. Det innebär att arbetet kan utföras i både ordin...
2023-09-21 2023-10-15
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut
I arbetet ingår att göra individuella funktionsbedömningar, utforma träning tillsammans med patienter och personal samt handleda och utbilda personal. Vi besöker patienter som har behov av rehabilitering i sin hemmiljö. Det innebär att arbetet kan utföras i både ordinärt boende, vård- och omsorgsboende eller gruppbostad. Inom habilitering ansvarar kommunen för bashabilitering för vuxna med intellektuell/motorisk funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatrin för rehabiliteringsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vårt mål...
2023-09-21 2023-10-22
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Åkerbohemmet Löttorp
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta vård- och omsorgsarbete i särskilt boende. I dessa ingår bl.a. att vara fast omsorgskontakt, att upprätta och följa upp genomförandeplaner och dokumentera i journalsystemet Procapita, LifeCare, m.m. Du arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), men utför även Hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-uppdrag) efter delegering från legitimerad personal. Ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig del och en förutsättning i arbetet. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och arbetar fortlöpande m...
2023-09-13 2023-10-15
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgen i Borgholms kommun söker timvikarier.
Vi söker medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2023-09-01 2023-12-31