Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Skolsköterska Elevhälsan
Du kommer att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete ute på skolenheten och ingår i då i skolans elevhälsoteam. Ditt arbete kommer bland annat bestå av hälsovägledande samtal med elever både individuellt och på gruppnivå samt hälsoscreening, enklare sjukvårdsuppgifter och vaccinationer. Du ingår även i skolsköterskornas arbetsgrupp och är en del i det främjande och förebyggande arbete som Centrala elevhälsan bedriver. Samarbete med andra verksamheter tex Regionen ingår också som en viktig del.
2021-03-31 2021-04-18
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Specialpedagog Elevhälsan
Som specialpedagog får du en viktig roll ute på förskolor/skolor och i vår Centrala Elevhälsa. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog inom Centrala elevhälsan. I uppdraget som specialpedagog kommer du att ingå i team med spetskompetens men du kommer även att arbeta självständigt. Ett flexibelt förhållningssätt är en förutsättning för att klara av uppdraget. Ditt huvudsakliga...
2021-03-31 2021-04-18
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Kartläggande lärare till CMN, Bodens kommun
På CMN möter vi upp alla nyanlända elever från förskoleklass till gymnasiet. Vi registrerar, kartlägger och informerar elev och vårdnadshavare om hur skolan i Sverige är uppbyggd och om ömsesidiga krav och förväntningar i Bodens kommuns skolor. Du blir tillsammans med våra redan verksamma kartläggande lärare en viktig länk i vårt gemensamma arbete. Du kommer att genomföra den inledande kartläggningen av elevernas bakgrund och skolkunskaper. Kartläggningen görs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2 där du och modersmålslära...
2021-03-31 2021-04-18