Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Pianopedagog/klassmusiklärare till Kulturskolan
En av våra medarbetare har bestämt sig för att gå i pension efter att i många år ha jobbat hos oss. Därför söker vi nu en ny medarbetare. Vi söker pianopedagog/klassmusiklärare 100% tillsvidare. Vi är en kulturskola i ständig utveckling och söker dig som är kunnig, flexibel och gillar att jobba med barn och unga. Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Bedriva undervisning i ämnet musik på grundskolan åk 4-6. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behå...
2022-05-16 2022-06-03
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare F-3 till Harads skola
Är du utbildad lärare och söker nya utmaningar!? Vill du arbeta i en trivsam byaskola belägen i en expansiv bygd!? Vi på Harads skola välkomnar nu dig som är lärare för grundskolans tidigare år. Med ditt blivande arbetslag har ni uppdraget att tillsammans: · planera lärprocesser och genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen med förankring i läroplanen. · skapa och utveckla trygga miljöer som lockar och utmanar barns utveckling, lärande och inflytande. · regelbundet föra pedagogiska samtal och förbereda, utvärdera och dokumentera ver...
2022-05-09 2022-05-23
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Resurs till Torpgärdsskolan
Vi söker Dig som vill arbeta som resurs hos oss på Torpgärdsskolan. Du kommer att arbeta med både enskilda elever och grupper av elever.
2022-05-09 2022-05-20
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förskollärare/Barnskötare Kristallkulans förskola
Som medarbetare hos oss ska Du självständigt och tillsammans med kollegor samt rektor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genom...
2022-05-06 2022-05-19
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare i Tyska Fagernäs skola
Vi söker dig som vill arbeta hos oss och undervisa i årskurs 6 i ämnet tyska. Anställningen är på deltid, 10% förlagd på onsdagseftermiddag. Möjlighet till mer tid finns men då med andra arbetsuppgifter som resurs i klass eller till elever i behov av stöd.
2022-05-02 2022-05-21
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska och Engelska till Stureskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska och engelska i årskurs 7-9, undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-05-02 2022-05-27
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Resurser till Grundsärskolan
Vi söker Dig som vill arbeta som resurs på vår grundsärskola. Du kommer att arbeta både i vår särskoleklass och i vår träningsklass. Tillsammans med lärarna och två resurskollegor hjälper och stöttar du eleverna på morgonen innan skolstart, i undervisningen, på rasterna samt följer dem till taxin vid skoldagens slut. Ibland jobbar du enskilt med en elev och ibland är du en resurs för hela gruppen. Som en del i särskolans arbetslag har du ett gemensamt ansvar för den fysiska och pedagogiska lärmiljön.
2022-05-02 2022-05-27
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Trygghetspedagog Brönjaskolan
Ditt huvudsakliga uppdrag är att öka elevernas känsla och uppfattning av studiero och trygghet i skolan genom förebyggande arbete. Som trygghetspedagog på Brönjaskolan kommer Du att vara en del av skolans elevhälsoteam. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera elevkonflikter och kränkningsanmälningar, att utreda elevhälsoärenden samt kontakt med berörda elever och deras vårdnadshavare för att reda ut situationer. Du kommer också att följa upp ärenden tillsammans med kontaktlärare. Du kommer att bedriva ett förebyggande arbete som innebär t...
2022-04-29 2022-05-20