Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter till Sturegården
Sturegården söker 2 medarbetare. Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2023-03-31 2023-04-10
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kvalitetsledare till Vård och assistans
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla arbetet inom verksamheten vad avser följande: Processtöd för aktiviteterna inom verksamheten och dess arbetsgrupper ex utbildningsinsatser, projekt, omvärldsanalys samt metodutveckling Bevakar forskning och utveckling inom området. Samverka med andra grupper och organisationer inom Kommunen. Kontinuerligt och fortlöpande samarbete och dialog med ansvarig verksamhetschef, enhetschefer och medarbetare inom legitimerade yrkesprofessioner. Samarbete med kvalitetsledare inom övriga verksamhetsom...
2023-03-20 2023-04-03
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Kompetensförsörjningsenheten
Du blir enhetschef för Kompetensförsörjningsenheten som består av 10 personalsamordnare samt medarbetarna i Personalpoolen. Det kan bl a innebära frånvaroplanering i Kompetensförsörjningsenheten, sjuk- och frisk anmälan samt rekrytering av personalsamordnare. Du är chef för inkonverterade medarbetare utan fast placering samt lönesättande chef för alla timvikarier. Du är även ett stöd till chefer i lönesättning vid nyanställning av baspersonal. Arbetet innebär daglig kontakt och samverkan med olika stödfunktioner, verksamhetschefer, enhetschefe...
2023-03-15 2023-04-10
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Garnis Korttidsboende
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Som undersköterska ingår du i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
2023-03-13 2023-04-07
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter hemtjänst
Hemtjänstens bilgrupper söker elva nya medarbetare. Välkommen med din ansökan! Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2023-03-10 2023-04-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska, utb vårdbiträde el aspirant till Personalpoolen
Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.
2023-03-06 2023-05-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten söker nya medarbetare till servicerader
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker 8 nya medarbetare till deras servicerader. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa personer i deras hem med bland annat städning, sophantering och tvätt. Även ledsagning och avlastning kan förekomma i arbetet.
2023-02-17 2023-04-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut till Erikslunden
Som arbetsterapeut på Erikslundens demensboende arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning av hjälpmedel, handledning och utbildning för omvårdnadsperso...
2023-02-16 2023-04-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Erikslundens demensboende
Vi söker tre undersköterskor till Erikslundens demensboende. Tjänsten är tills vidare heltid med schemalagd arbetstid dag, kvällar och helger. Vi vill att alla som bor hos oss ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande utifrån sina egna förutsättningar. Därför utgår det vi gör från varje boendes behov och önskemål. I vårt arbete ger vi omvårdnad, social omsorg och skapar känsla av livskvalitet. Vi sprider glädje, värme och omtanke. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp...
2023-02-14 2023-04-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier Arbetsterapeuter till Hemsjukvården
Som arbetsterapeut i Hemsjukvården arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer samt biståndsenheten utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel, handledning och utbildni...
2023-02-09 2023-04-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%
Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som socialsekreterare med inriktning barn/unga har du tillgång till teamets ...
2022-11-25 2023-04-13
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorg...
2022-10-24 2023-04-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontaktpersoner till Boende och stöd
Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Beskriv dina intressen i din ansökan så är det lättare att matcha ihop dig med rätt uppdrag. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.
2022-09-09 2023-04-30