Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Erikslundens demensboende
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Som undersköterska ingår du i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
2022-05-20 2022-06-13
Bodens kommun, Socialförvaltningen Förvaltningshandläggare
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med förvaltningsövergripande administrativa arbetsuppgifter som stöd till socialförvaltningens ledningsgrupp. I funktionen ingår kommunikation med medborgare, brukare och anhöriga samt med andra myndigheter. I nuläget ingår även administration och beslut avseende ersättning till externa utförare inom personlig assistans.
2022-05-16 2022-05-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Ågården
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på äldreboende.
2022-05-12 2022-05-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Sturegården
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på äldreboende.
2022-05-12 2022-05-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare vikariat
Vi söker nu en vikarierande biståndshandläggare till och med 2023-04-01,som vill vara med och utveckla behovsbedömning inom socialförvaltningens verksamheter. Tjänsten medför även att tillsammans med kollegor och chef utveckla det systematiska kvalitetsledningssystemet och utredning av enskildas behov enligt IBIC. Uppdraget som biståndshandläggare innebär eget ansvar vilket fordrar att du trivs med att vara självgående och handlägga ärenden beslutsamt och med omdöme i samverkan med dina kollegor och chef. Arbetsuppgifter: Handläggning/myndigh...
2022-05-10 2022-05-24
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till demensboende
Som sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- oc...
2022-05-07 2022-05-23
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare 100 % med inriktning barn
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL), samt i förekommande fall Lagen om vård av unga (LVU). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt. Denna tjänst kan komma att innefatta myndighetsberedskap.
2022-05-02 2022-05-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare 100% med inriktning familjehem
Myndighetsutövning gällande familjehemsvård enligt gällande lagstiftning samt enligt riktlinjer och rutiner. Uppföljning av familjehemsplacerade barn och unga. Rekrytering och utredning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Ge råd, stöd och utbildning till uppdragstagarna. Upprättande av ekonomiska avtal.
2022-05-02 2022-05-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistenter till äldre man, semester- och timvikarier
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Hemmet är djur- och rökfritt. Brukaren gillar att lyssna på sport och musik samt åka bil. Uppskattar hemlagad mat. Du behöver kunna arbeta motiverande men ändå sätta gränser. Du behöver tala tydligt då brukaren hör dåligt.
2022-04-29 2022-05-22
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent till äldre man, semester-och timvikarie
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Brukaren lever med sin maka och gillar datorer, film samt åka bil.
2022-04-29 2022-05-22
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent, tillsvidare 100%
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.
2022-04-27 2022-05-22
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, semestervikarier till Socialförvaltningen
Socialförvaltningen söker sjuksköterskor, timvikarier inför sommaren. Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet i de olika verksamheterna inom Socialförvaltningen.
2022-04-22 2022-05-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Tillsvidaretjänst, Sjuksköterska - till LSS/Omsorgen/Socialpsykiatrin
Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuksköterskekollegorna, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschefer.
2022-04-21 2022-06-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Stödfamilj
Vill du bli stödfamilj? Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn i ditt hem för korta regelbundna vistelser, vanligtvis på helger. Du blir en resurs för en familj som behöver stöd och avlastning och du får möjlighet att berika ett barns liv. Vad förväntas av dig som stödfamilj? Som stödfamilj behöver du inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska du vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Du bör ha en trygg livssituation samt tid och intresse av att ta emot ett barn i ditt hem. Alla som vill bli stödfamilj genomgår en st...
2022-04-11 2022-06-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontaktpersoner till Boende och stöd
Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.
2022-04-06 2022-06-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorg...
2022-01-17 2022-05-31