Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Harads
Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. På boendet har vi en utsedd läkare som rondar 1 gång per vecka. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet. Vi arbetar tvärprofessionellt där vi, kontinuerligt samlas, i team för att samverka och säkra för bästa tänkbara vård av våra brukare. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- och helgarbete förekommer.
2023-09-14 2023-09-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter till Sturegården
Välkommen med din ansökan till Sturegårdens demensboende som söker 2 medarbetare. Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2023-09-14 2023-09-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Behandlare inriktning vuxna
Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Vi arbetar med verkställighet av biståndsinsatser i multikompetenta team med målsättningen att uppnå en fungerande helhet för den enskilde/familjen. Inom teamet arbetar behandlare med inriktning barn, unga och vuxna. Inom teamet finns också en del externa verksamheter med olika inriktningar. Vi söker dig som vill arbeta som behandlare hos oss och ingå i ett team med duktiga och ambitiösa medarbetare. Som behandlare med inriktning vuxna kom...
2023-09-04 2023-09-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till vård och omsorg inom Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2023-06-29 2023-10-31