Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Verksamhetschef förskolor Bodens Kommun
Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande verksamhetschef för förskolans verksamhet. Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Uppdraget innebär ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala samt nationella mål och riktlinjer. Verksamhetschef ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av såväl den pedagogiska verksamheten som för ekonomi och organisation. Ledningsuppdraget för verksamhetschef förskola omfattar i dagsläget direkt personalansvar för 7 re...
2023-06-02 2023-06-18
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog Mårängskolan
Fritidspedagogen ansvarar tillsammans med arbetslaget för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Under skoltid samverkar du i åk 2, arbetar med mindre grupper eller har rastaktiviteter. Du kommer att arbeta i arbetslaget Ån med trevliga och postiva kollegor som gör allt för att eleverna ska trivas och få möjlighet att utvecklas optimalt under skoltid och på fritids. Att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ta vara på leken som ett viktigt tillfälle att lära är en viktig uppgift i ditt arbete. All...
2023-05-31 2023-06-07
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare/Barnskötare till Fagernäs förskola
Som medarbetare hos oss ska du både självständigt och tillsammans med kollegor samt ledning arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du ska koppla till barnens lärande, förutsättningar och behov via ett projekterande arbetssätt. Till din hjälp för pedagogisk dokumentation har du bl a våra system och digitala miljö. Fokus i det systematiska kvalitetsarbetet är särskilt våra lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it...
2023-05-22 2023-06-11
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Timvikariat som Tvätteriarbetare Tvättservice
Välkommen till oss på Tvättservice! I rollen som tvätteriarbetare på Tvättservice blir du en del av enheten Arbete och sysselsättning inom Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen. Tvättservice utför på uppdrag av socialförvaltningen tvätt till de kommunmedborgare som har det beslutet inom ramen för sin hemtjänst. Tvättservice har även som uppdrag att bereda arbetsuppgifter till de som står en bit från ordinarie arbetsmarknaden eller till personer med funktionsvariation inom SoL och LSS med sysselsättningsbeslut Som tvätteriarbetare ska ...
2023-03-15 2023-08-31