Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Prästholmsskolan Boden
Som biträdande rektor kommer du, tillsammans med rektor att ansvara för och bedriva utveckling av skolan samt att arbeta med budgetfrågor. Du kommer på delegation från rektor att ha personalansvar för medarbetare. Arbetet sker i nära samarbete och tät dialog med rektor. Du brinner för att arbeta med att bygga fungerande grupper, arbeta med demokratiprocesser och värnar om elever i behov av särskilt stöd. Du värdesätter elevhälsans olika kompetenser och brinner för att bygga en fungerande elevhälsa som gynnar alla elevers möjligheter att utve...
2024-05-20 2024-06-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare Sv och Eng till Stureskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska och engelska i årskurs 7-9, undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2024-05-20 2024-06-03
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare i SO Stureskolan
Vi söker dig som kan undervisa i so årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2024-05-14 2024-05-31
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare Rörvikens förskola
Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare eller barnskötare hos oss på Rörvikens förskola. Som förskollärare/barnskötare är du väl förtrogen med förskolans läroplan och ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för alla barn. Du skapar goda relationer samt planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor såväl inom arbetslaget som på hela förskolan, vårdnadshavare samt övriga samverkansparter. Vi är en mångkulturell förskola och stor vikt läggs på arbet...
2024-05-13 2024-05-27
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Björknäsgymnasiet
Som specialpedagog hos oss jobbar du, med fokus på elevernas bästa, med att bygga upp strukturer för ökad måluppfyllelse tillsammans med undervisande lärare, rektor och enhetens elevhälsoteam. Arbetet innebär att stödja elever, handleda lärare i deras arbete samt stödja organisatoriska faktorer som främjar lärande. Många gånger blir du en länk mellan elever med behov av stöd och deras undervisande lärare och elevhälsoteamet. Exempel på arbetsuppgifter: * Vara en del av skolans elevhälsoteam * Leda möten på uppdrag av rektor * Ge handledning ...
2024-05-13 2024-05-27
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Stödpedagog
I rollen som stödpedagog är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till elever som har olika former av anpassningar i sin undervisning. Tjänsternas omfattning är 50 %, omfattningen kan komma att öka vid behov.
2024-05-06 2024-05-24
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Resurs Fagernäs skola
Som resurs arbetar du i huvudsak med enskild elev som är i behov av stöd. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevens sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa elevens kunskaper och erfarenheter. I uppdraget ingår det även att vara resurs i klass och på fritids och att samverkar med klasslärare och fritidspedagoger.
2024-05-06 2024-05-21
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare Kristallkulans förskola
Som medarbetare hos oss ska Du självständigt och tillsammans med kollegor samt rektor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genom...
2024-05-02 2024-06-09
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare textilslöjd Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i textilslöjd i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Din primära arbetsplats är Brönjaskolan, men undervisning sker även på en ytterligare skola i Bodens kommun.
2024-04-22 2024-05-26