Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Lärare åk 1
På Skogsbo rektorsområde strävar vi efter att ständigt öka meritvärdena genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet. Mål och ansvar för tjänsten: Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Tjänsten innebär arbete i åk 1 där du samarbetar med dina lärarkollegor kring åk 1. Till ht-23 kommer ett...
2022-11-25 2022-12-09
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Personal i skolgrupp
Skolgruppspersonalen ska vara ett stöd för elever med beteenderelaterad problematik i deras utveckling mot måluppfyllelse. De ska ge stöd för personlig utveckling så att eleven kan ta till sig kunskap i skolan samt arbeta för att eleven ska kunna delta i klassundervisning tillsammans med andra. Skolgruppspersonalen ska ha ett helhetsperspektiv på eleven och samverka med andra för att hitta strategier för att stötta elevens skolsituation. Skolgruppen ingår i rektorsområdets resursteam och arbetar särskilt med elever med beteendeproblematik. Res...
2022-11-24 2022-12-09
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Klasslärare åk 1
På Skogsbo rektorsområde strävar vi efter att ständigt öka meritvärdena genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Tjänsten innebär ett mentorskap och undervisning i en klass i åk 1. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering ...
2022-11-23 2022-12-11
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i särskild undervisningsgrupp
På Karlbo skola finns idag en särskild undervisningsgrupp som vi kallar Minikraften. Där arbetar lärare och resurs tillsammans med elever som behöver vistas i ett mindre sammanhang. Vi söker nu dig som är behörig lärare som vill ta dig an huvudansvaret för denna grupp och tillsammans med oss utveckla arbetet med gruppen. Målsättningen är att så långt det är möjligt utifrån utbildningens mål skapa sammanhanget där eleven får förutsättningar att fullfölja sin utbildning. Tillsammans organiserar vi för att överbrygga och undanröja hinder och svå...
2022-11-21 2022-12-05
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Karlbo skola söker specialpedagog/speciallärare
Arbetet som specialpedagog/speciallärare innebär bland annat att bistå rektor och skolans personal i arbetet med att kartlägga hinder och möjligheter för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Det innebär att göra bedömningar, analyser och dokumentation på organisation-, grupp- och individnivå. Du är driven i skolutvecklingsfrågor och har ett brinnande intresse av att utveckla vårt elevhälsoarbete. Du arbetar i ett elevhälsoteam som tillsammans lägger tonvikten på främjande och förebyggande skolhälsoarbete. Som specialpedagog/speciallärare är e...
2022-11-21 2022-12-05
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till Skogsbo förskoleområde Avesta kommun
Rektor i Skogsbo förskoleområde har i uppdrag att leda förskolans verksamhet i enlighet med nationella- och lokala styrdokument för verksamheten. Verksamheten är öppen för barn mellan 1-6 år. Rektor ingår i förskolans ledningsgrupp tillsammans med rektorer, bitr. rektorer och resultatenhetschef, där kvalitets- och verksamhetsfrågor står i fokus. Aktuella arbetsuppgifter för rektor handlar om att leda ett kvalitativt utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. För att lyckas med det ansvarsfyllda uppdraget är det viktigt att du kan skapa engag...
2022-11-10 2022-12-11