Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Socialförvaltning Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Smedsgården
Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser. - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa. - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita. - Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva. - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Som sjuks...
2021-11-19 2021-12-19
Askersunds kommun, Socialförvaltning Verksamhetsstödjare
Tjänsterna är en projektanställning som i första hand sträcker sig 1 år. Dina arbetsuppgifter består av att bistå enhetschefer inom vård och omsorg. Som verksamhetsstöd åtar du dig att utföra insatser på uppdrag av enhetschef. Du är förtrogen med målen i organisationen och verksamhetens aktivitetsplaner. I ditt uppdrag sak du följa lagstiftning, avtal, riktlinjer och rutiner i ledningssystemet som reglerar verksamhetsområdet och arbeta utifrån vår värdegrund och uppsatta mål Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att arbeta i team, ha ett...
2021-11-16 2021-11-30
Askersunds kommun, Socialförvaltning Engagerade Undersköterskor till Askersunds kommun
Utföra vård- och omsorg till brukare i ordinärt boende, hemtjänst. De insatser som utförs är beviljade både enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen. I dina arbetsuppgifter ingår bla, kontaktmannaskap, ombudsroll, och samarbete med övriga professioner som finns kring brukaren, samt övrigt som ingår i att arbeta med ett arbetslag i hemtjänsten.
2021-09-24 2021-11-30