Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare, vuxen
Handläggning av ärende avseende vuxna som är i behov av stöd utifrån missbruk, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer. Arbetet innebär ett nära samarbete med kommunens strukturerade öppenvårdsverksamhet. Du kommer också få ett ansvar för vårt verksamhetssystem, ProCapita, givetvis kommer du att få utbildning och möjlighet att utveckla denna kompetens. Vi söker dig som vill arbeta brett med vuxna där du ansvarar för att utreda och följa upp den vuxnes behov utifrån socialtjänstens ansvar. Vi önskar att du är socionom och intresserad av ...
2022-06-23 2022-07-14
Askersunds kommun, Socialförvaltning Enhetschef Vård och omsorg
Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss! Vi söker nu en enhetschef inom vård och omsorg med ansvarsområde särskilt boende för personer med demenssjukdom till Smedsgården vårt nya vård och omsorgsboende. Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialo...
2022-06-17 2022-07-03
Askersunds kommun, Socialförvaltning Arbetsterapeut till kommunal vård och omsorg
Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat: - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar. - Handledning av personal. - Datadokumentation i Procapita+. Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité. Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
2022-06-07 2022-06-26
Askersunds kommun, Socialförvaltning Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Smedsgården
Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser. - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa. - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita. - Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva. - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Som sjuks...
2022-06-07 2022-06-26
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterskor till Smedsgården
Arbetsuppgifter • Omvårdnad och service • Upprätta, följa upp och utvärdera genomförandeplaner. • Du arbetar med kontakansvar och ett nära teamarbete. • Dokumentation och använda digitala verktyg • Utföra hälso- sjukvårdsuppgifter enligt ordination utifrån delegering. • Rehabiliterande insatser • Samverka mellan professioner och i utvecklingsarbete
2022-04-26 2022-06-30