Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Välkommen till oss på Skatelövsskolan - vi söker en grundskollärare F-3
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns och tillsammans med kompetenta kollegor bidra till en trygg, lärorik och stimulerande lärmiljö? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Välkommen att söka tjänsten som Grundlärare F-3 hos oss på Skatelövsskolan! Skatelövsskolan ligger i Grimslöv, mitt i Kronobergs län. Runt omkring oss har vi ängar, skogar och sjöar, en riktig idyll. Vår skola är en F-6 skola med integrerat fritidshem. Skatelövsskolan är en mycket trivsam skola med ca 170 el...
2021-11-24 2021-12-09
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskoleområde Söder, Kvarngårdens förskola
Vi söker en förskollärare till Kvarngårdens förskola. Du kommer arbeta i barngrupp och vara delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på Kvarngården och inom förskoleområdet. Det är betydelsefullt att ha ett tillsammanstänk där man ingår i arbetslaget men också i hela arbetslaget Kvarngården likväl som Förskoleområde Söder. Det är viktigt med gemenskap och det kollegiala arbetet. Vi ...
2021-11-19 2021-12-10
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleområde väster, förskolorna Lekbacken och Ängagården
Vi söker två förskollärare, en till Lekbacken och en till Ängagården. Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på Lekbacken och Ängagården. Lekbacken och Ängagården genomsyras av ett tillsammanstänk där man ingår i arbetslaget men också i arbetslaget Lekbacken och Ängagården, likväl som Förskoleområde väster. Hos oss är gemenskapen och det kollegiala ar...
2021-11-18 2021-12-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnens bästa pedagog till familjecentralen i Alvesta
Vi behöver nu en erfaren och driven pedagog till vår familjecentral. Din roll som pedagog på familjecentralen kommer vara att tillsammans med övriga medarbetare • Utveckla en mötesplats för barn, deras vårdnadshavare och andra närstående vuxna • Erbjuda en pedagogisk miljö där barnen kan leka och deras vårdnadshavare kan träffa andra vuxna • Ge stöd till vårdnadshavare i sitt föräldraskap Du kommer att få möjlighet att vara med och forma vår verksamhet i samarbete med olika yrkeskompetenser. I Alvesta arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans...
2021-11-16 2021-12-05
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Ma/No-lärare 7-9 till Hagaskolan
Som lärare i Ma/No är du kopplad till ett av skolans fyra arbetslag, där man har sin främsta samverkan med elevens kunskapsutveckling i fokus. Du blir även kopplad till en ämnesgrupp för kollegialt lärande med kollegor som kontinuerligt har avsatt tid för att jobba med att utveckla undervisningen. I uppdraget ingår också mentorskap i en klass tillsammans med minst en kollega. Du bidrar aktivt till ett kollegialt lärande i olika forum utifrån din kompetens och utvecklar dina ämnen. Du ser datorn som ett naturligt och berikande arbetsredskap, i...
2021-11-15 2021-12-05
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Mohedaskolan
Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med andra pedagoger ansvara för och vara med och utveckla fritidshemmets verksamhet. Vi har organiserat vårt arbete på lågstadiet i mindre arbetslag, ett för varje årskurs. Detta innebär att vi försöker samla alla resurser, lärare, spec., fritids m.fl. så att man gör sin tid i samma elevgrupp, detta för att få ett helhetsperspektiv och kunna följa barnen över tid. Tjänsten innefattar jobb både förmiddags- och eftermiddagstid. I uppdraget kan det förekomma både öppning och stängning på fritidshemmet.
2021-11-11 2021-12-01
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Mohedaskolan söker lärarvikarie i engelska för åk 7-9
Du kommer att vara en del i ett arbetslag. Du kommer att ansvara för undervisning med planerings- och bedömningsansvar i aktuellt ämne. Du kommer ha möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar men även tillsammans med andra kollegor. Mentorskap kan ingå.
2021-11-01 2021-11-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Sjölyckans förskola på Hjortsbergaskolan
Sjölyckans förskola på Hjortsbergaskolan i Alvesta Kommun, vill i samarbete med vårdnadshavare, utveckla aktiva, kreativa och kompetenta barn. Språket är grunden till barnens utveckling och lärande. Språkutvecklande samlingar/lekar kopplas samman med övriga mål i läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Sjölyckans förskola strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik och lägger grunden till ett livslångt lärande där barnen tränar på att bli självständiga och ansvarstagande för sina handlingar. Verksamheten har en tillåtande miljö d...
2021-10-28 2021-11-28
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet på Grönkullaskolan
Lärare på mellanstadiet. Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de el...
2021-10-07 2021-12-15