Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Enhetschef till kommunal primärvård
I rollen som enhetschef kommer du att ha ekonomi, budget, personal och verksamhetsansvar. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utveckla hälso- och sjukvården i den kommunala primärvården i Alingsås kommun. En viktig del i uppdraget kommer vara att bedriva samverkansfrågor, såväl inom den egna förvaltningen som med andra vårdgivare och aktörer, ofta inom primärvården. Under senare delen av 2023 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas tillsammans med IBIC, ICF och utveckla KVÅ koder i vår dokumentation. Detta kommer att innebä...
2023-09-15 2023-10-02