Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Socialpedagog till beroendestöd, vikariat
I beroendestödsteamet arbetar tre socialpedagoger samt en verksamhetssamordnare. De som jobbar här har utbildning i Återfallsprevention, CRA, MET, HAP med mera och MI används som verktyg i det dagliga arbetet. På uppdrag av socialsekreterare erbjuder beroendestödsteamet psykosocialt stöd i olika former, både emotionellt och praktiskt. Insatserna utformas efter klientens behov och ska syfta till att förbättra den enskildes livssituation. Insatserna kan gälla olika livsområden men fokus ska ligga på beroendeproblematiken, varav insatsen ska ge ...
2024-04-10 2024-04-22
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Semester- och timvikarier till enhet boende
Som stödpedagog/behandlingspedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor där du har ansvar för att stödja de boende och tillsammans skapa en meningsfull vardag där inflytande och delaktighet är det centrala i det vardagsnära arbetet. Du arbetar utifrån det uppdrag som vi är ålagda att arbeta kring och följer upp insatserna tillsammans med den boende. Målet är den boendes välbefinnande, integritet och självbestämmande. I arbetet ingår att ha stödsamtal, upprätta genomförandeplaner, stödja i vardagsbestyr samt att vara närvarande i de boende...
2024-04-03 2024-04-30