Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Övergripande Utb Studera till lärare i åk 7-9 med lön
Ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I din anställning blir din uppgift att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande pedagogisk verksamhet där ni planerar, genomför och utvärderar utifrån gällande styrdokument. Du leder, motiverar och inspirerar varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Att använda digitala verktyg s...
2024-02-15 2024-03-15