Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i mellanstadiet, Gimo
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av vårt härliga mellanstadiearbetslag. Vi samarbetar kring eleverna och undervisar i fler klasser än våra egna mentorsklasser. Du blir mentor i en åk 4 och undervisar dem samt parallellklassen, en femma och en sexa i No-ämnena och matematik. Vi samarbetar även kring planering och utveckling av verksamheten med målet att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtiden. Vi har små klasser och våra klassrum på mellanstadiet är utrustade med Smartboar...
2022-12-07 2022-12-23
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i träslöjd, Öregrund
När du jobbar som lärare i träslöjd hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att arbeta nära elevhälsan och övriga pedagoger, inte minst vår lärare i textilslöjd. Undervisning sker i årskurserna 3-6.
2022-12-07 2022-12-18
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i tyska, Alunda
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att tillhöra arbetslag 6-9, men vi samarbetar även med våra övriga arbetslag på skolan plus att vi har ett nära samarbete med elevhälsan.
2022-11-22 2022-12-12
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolsköterska, Österbybruk
Som vår skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektorer, övriga elevhälsoteamet, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. Elevhälsoteamet består av kurator, SYV, specialpedagoger och dig som skolsköterska. Du ingår också i ett väl upparbetat nätverk med kommunens övriga skolsköterskor. Ditt främsta uppdrag är att jobba förebyggande och hälsofrämjande med alla elever genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt det kommungemensamma programmet. Du kommer även utföra enklare sjukvårdsin...
2022-11-18 2022-12-09
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolpsykolog, med möjlighet till PTP-tjänstgöring
Som vår skolpsykolog har du liksom vår andra psykolog skolor där du står för den psykologiska kompetensen i elevhälsan. Om du gör din PTP hos oss så är ditt uppdrag mindre omfattande än vår legitimerade psykologs och naturligtvis finns god tillgång till mentorskap och PTP-handledning förutom en utbildningsplan. Hos oss är du centralt anställd och du arbetar både med det breda perspektivet tillsammans med skolornas elevhälsa och hanterar ärenden på individnivå med enskilda elever. I det bredare perspektivet arbetar du främjande och förebyggande ...
2022-11-17 2022-12-09
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolkurator, Österbybruk
Som vår skolkurator kommer du att befinna dig mycket ute bland eleverna i skolan samt att du kommer att vara viktig för våra elever som får undervisning i mindre sammanhang i våra studios. Du kommer även att genomföra sociala kartläggningar och frånvarokartläggningar samt arbeta mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. I jobbet ingår även att genomföra enskilda samtal med elever, elevgrupper och vårdnadshavare samt att handleda personal. Du kommer också att bedriva värdegrundsarbete i alla våra klasser, tillsammans med kollego...
2022-11-16 2022-12-08