Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Produktion omsorg Undersköterska/Vårdbiträde till resurspoolen, Östhammar
När du jobbar som undersköterska hos oss i Resurspoolen tillhör du ett av två områden, område öst (Östhammar och Öregrund) eller område väst (Alunda, Gimo och Österbybruk). Du har en hemvist som är din huvudsakliga plats, men du förväntas även arbeta i två andra grupper efter introduktionen. Genom att jobba på flera orter får du många nya kollegor och mer flexibilitet i din vardag. I huvudsak arbetar vi inom hemtjänsten. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, ...
2024-02-13 2024-02-29
Östhammars kommun, Produktion omsorg Undersköterskor/Vårdbiträde hemtjänst Alunda (timvikarie)
När du jobbar som timvikarie undersköterska/vårdbiträde hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av ...
2024-02-09 2024-03-29
Östhammars kommun, Produktion omsorg Leg. Arbetsterapeut, Östhammar
Närvårdsenheten söker nu en arbetsterapeutkollega till vår verksamhet. Tillsammans arbetar vi med fokus på ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt i våra insatser. Vår målsättning är att öka eller bibehålla största möjliga självständighet, aktivitetsförmåga och livskvalité för de patienter vi möter. Arbetsuppgifterna består bland annat i att göra bedömningar av arbetsterapeutiska behandlingsinsatser samt upprätta behandlingsplaner, genomföra och utvärdera dessa insatser. Arbetet innehåller utprovning och förskrivning av hjälpme...
2024-02-01 2024-02-23
Östhammars kommun, Produktion omsorg Enhetschef personlig assistans, Östhammar
Som enhetschef hos oss har du stor möjlighet att påverka ditt eget arbete. I denna roll kommer du ansvara för personlig assistans. Du kommer vara med att utveckla assistansen i Östhammars kommun mot en målbild med högt ställda krav. Som enhetschef ansvarar du för att säkerställa kvalitén i verksamheten enligt Socialstyrelsens och arbetsmiljöverkets riktlinjer och krav. Du har ett budget ansvar utifrån kommunens uppsatta mål och direktiv. Du arbetar tätt med ditt administrativt stöd. Verksamhetens uppdrag ligger att hjälpa och stödja brukare me...
2024-01-30 2024-02-25
Östhammars kommun, Produktion omsorg Engagerad Avlösare/ledsagare, Östhammar
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att denna annons är inte knutet till ett visst uppdrag och uppdragen gäller runt om i Östhammars kommun. Ledsagning (timanställning) Som ledsagare möjliggör du att den enskilde deltar i samhällslivet samt bryter den isolering som kan bli följden av ett funktionshinder. Detta minskar genom att den enskilde exempelvis kan få hjälp av ledsagare för att ta sig till och från vänner eller för att delta i kultur och föreningsliv. Av...
2024-01-18 2024-03-17
Östhammars kommun, Produktion omsorg Undersköterskor till Edsvägen 16, Östhammar (timvikarie)
När du jobbar som vikarie hos oss blir du en del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta på Edsvägen 16 som är ett demensboende innebär att du hjälper vård boende med vård och omsorg i den personliga omvårdnaden och måltidssituationer samt att du stöttar och hjälper våra brukare med allt förekommande på ett...
2024-01-17 2024-02-29
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sommarjobb LSS och personlig assistans, Östhammar
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Personlig assistans (hela kommunen) Du jobbar hemma hos personer som pga omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Det kan bl a innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning men också att hjälpa en person att...
2024-01-04 2024-06-11
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sommarjobb Hemtjänst/Äldreboende, Östhammar
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Särskilt boende (äldreboende) Finns på varje ort. Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter som ökar trivseln och den sociala samvaron. Hemtjänst/Nattpatrull Du ger service och vård till...
2024-01-04 2024-05-31
Östhammars kommun, Produktion omsorg Undersköterska hemtjänst, Öregrund
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och oms...
2023-12-12 2024-03-31