Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Produktion omsorg Legitimerad arbetsterapeut, Östhammar
Rehabenheten söker nu en arbetsterapeutkollega till vår verksamhet. Tillsammans arbetar vi med fokus på ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt i våra insatser. Vår målsättning är att öka eller bibehålla största möjliga självständighet, aktivitetsförmåga och livskvalité för de patienter och brukare vi möter. Dina arbetsuppgifter består bland annat i att göra bedömningar av arbetsterapeutiska behandlingsinsatser samt upprätta behandlingsplaner, genomföra och utvärdera dessa insatser. Arbetet innehåller utprovning och förskrivnin...
2024-05-22 2024-06-05
Östhammars kommun, Omsorgskontoret Biståndshandläggare, Socialförvaltningen Östhammar
På enheten äldre och bistånd tar vi emot ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar i team med inriktning mot olika geografiska verksamhetsområden. Arbetet innehåller mycket kontakt med enskilda, anhöriga och olika professioner inom vård och omsorg. I de flesta fall är kontakterna fina och leder till en bra utveckling för den enskilde. Men ibland behöver vi kunna hantera även svåra situationer. Vi har med andra ord ett arbete som handlar om människor och livet! Vår enhet har specialiserade team som jobbar mot både långs...
2024-05-22 2024-06-09
Östhammars kommun, Grundskola Specialpedagog, Vallonskolan Gimo
I din roll som specialpedagog bidrar du med kunskaper om inlärning för elever som har behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Arbetet sker i nära samverkan med pedagoger och övrig elevhälsa. En viktig uppgift är att handleda kollegor och skolledare i pedagogiska frågor. Du håller dig uppdaterad om nya rön och forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du upprättar åtgärdsprogram, genomför pedagogiska utredningar samt genomför och analyserar screeningar och andra kartlägg...
2024-05-21 2024-06-09
Östhammars kommun, Kulturskolan Trumlärare, Kulturskolan
Som trumlärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag. Tillsammans bidrar och samverkar vi kring uppspel, musikaler och andra aktiviteter och evenemang. Du ansvarar själv för all trumundervisning med förberedelse och genomförande av dina lektioner. Du har även individuell undervisning samt ensemble. Du sköter dessutom elevintag, administration av elever, kontakt med föräldrar och elever samt närvarohantering av dina kurser. Du kommer att undervisa för barn från åk 2 till årskurs 9. Teamet du blir en del av har lång erfarenhet oc...
2024-05-21 2024-06-15
Östhammars kommun, Grundskola Lärare i slöjd åk 3, Östhammar
Utöver undervisningen kommer du som lärare hos oss planera och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Dessutom kommer du arbeta för att både utmana och stötta varje elev för att skapa goda förutsättningar för deras framtida utmaningar och möjligheter.
2024-05-20 2024-06-06
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sjukgymnaster/Fysioterapeuter/Arbetsterapeuter
De arbetsuppgifter vi erbjuder inom vårt verksamhetsområde anpassas till din profession och tidigare erfarenhet. Ett flexibelt arbete som får dig att utvecklas då vi arbetar i team och har ett nära samarbete med olika professioner. Du ingår i en kompetent rehabgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. Rehabenheten i Östhammars kommun arbetar på kommunens särskilda boenden, hos personer i ordinärt boende med och utan hemtjänst samt i gruppbostäder och hos brukare med personlig assistens. Vi har verksamhet över hela k...
2024-05-20 2024-06-02
Östhammars kommun, Myndighet omsorg Socialsekreterare försörjningsstöd, Östhammar, 6 mån vik
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir utredningsarbete och handläggning av försörjningsstöd. Hos oss får du möjlighet att följa den enskilde från första ansökan till självförsörjning och du ges stora möjligheter att själv utforma det arbetsrehabiliterande arbetet tillsammans med klient och samverkanspartners. Hos oss behöver du inte drunkna i ärenden, vår målsättning är att du ska ha max 35 ärenden på en heltid. Då vi är en liten kommun med korta vägar till och mellan våra samarbetspartners har vi utrymme för flexibla lösningar.
2024-05-17 2024-06-07
Östhammars kommun, Staben Registrator/administratör, Östhammar
I tjänsten kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innehålla diarieföring av dokument och hantering av både post och ärenden. Dessutom kommer du att hantera upprättande av handlingar, men även utlämnande av allmänna handlingar vilket också inkluderar sekretessbedömning. I rollen ingår också att korrekt arkivera dokument och handlingar samt fungera som ett administrativt stöd till ledningsgrupper, vilket innebär mötesbokningar, beställning, minnesanteckningar med mera. Ditt ansvar kommer även att omfatta att uppdatera och publicera på vår hemsi...
2024-05-16 2024-06-03
Östhammars kommun, Gymnasieskola och VUX Lärare i franska, Gimo
När du jobbar som lärare hos oss planerar och utvecklar du verksamheten tillsammans med oss kollegor och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi har två lediga tjänster om 20% som fördelas på två arbetsdagar per vecka.
2024-05-16 2024-05-26
Östhammars kommun, Produktion omsorg Enhetschef Hälso- och sjukvård
Vi ska nu utöka vår hälso-och sjukvårds organisation med en till enhetschef HSL. I din roll som enhetschef HSL arbetar du självständigt med att leda, stötta och utveckla hälso-och sjukvården. Du rapporterar direkt till verksamhetschef HSL. Placering blir i någon av de tre huvudorterna Alunda, Gimo eller Österbybruk i Västra Östhammar kommun. I ditt uppdrag finns sjuksköterskor och HSL undersköterskor på 3 SÄBO, 3 hemsjukvårdsområden till respektive tätort och sjuksköterskor på natten.. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd o...
2024-05-08 2024-05-31
Östhammars kommun, Grundskola Lärare åk 7-9 Svenska och SO
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att arbeta som lärare inom ämnena Svenska och SO och dessutom fungera som mentor. För att kunna utveckla våra barn behöver vi själva utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjlighet till kontinuerlig fortbildning ...
2024-05-06 2024-05-27
Östhammars kommun, Produktion omsorg Personlig assistent till 3-årigt barn, Östhammars kommun
Som personlig assistent jobbar du hemma hos personer som på grund av omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor och i detta fall till ett mindre barn. Arbetet som personlig assistent till barn innebär att du ska hjälpa barnet utifrån dennes behov så som på och avklädning, mathantering och aktiviteter. Vi utgår utifrån aktuellt beslut. I detta uppdrag ingår delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter så som sondmatning m.m. Barnet bor växelvis hos förälder, varav ena veckan i Östhammars tätort och den andra veckan i Hargs...
2024-04-15 2024-05-26
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sommarjobb LSS och personlig assistans, Östhammar
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Personlig assistans (hela kommunen) Du jobbar hemma hos personer som pga omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Det kan bl a innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning men också att hjälpa en person att...
2024-01-04 2024-06-11
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sommarjobb Hemtjänst/Äldreboende, Östhammars kommun
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. Hemtjänst och särskilt boende finns på följande orter: Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är: Särskilt boende/äldreboende (samtliga orter) Finns på varje ort. Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika for...
2024-01-04 2024-05-31