Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Sökes: Leg. Arbetsterapeut till välfungerande enhet
Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter från 20 års ålder. Arbetet omfattar självständig bedömning, planering, åtgärder, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning. Vi arbetar med stort fokus på teamarbete och personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professi...
2024-04-10 2024-04-24
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarie sv/eng
Du kommer att vikariera i undervisning i svenska och engelska i ett av våra arbetslag. Där arbetar du tillsammans med glada och kunniga medarbetare för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.
2024-04-04 2024-04-25
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Arbetet som biståndshandläggare innebär handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, vad gäller äldreomsorg och socialpsykiatri. Du tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut enligt delegationsordning samt följer upp biståndsinsatser. Din närmsta arbetsledare är enhetschef för vuxen/LSS på myndighetsenheten. Arbetet innebär kontakt med brukare, anhöriga och samverkan med bland annat vår egen verkställarenhet samt sjukvården. Vår biståndshandläggargrupp består av fyra handläggare, och är en grupp med mycket och bred erfarenhet. Då vå...
2024-04-03 2024-04-24
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till larmpatrull deltid på 75%, 2 tjänster
• Att besvara trygghetslarm från vårdtagare inom hemtjänst i ordinärt boende • Utföra delegerade HSL-insatser • Dokumentation
2024-03-28 2024-05-19
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Anpassad grundskola söker speciallärare
Tjänsten innebär att arbeta som speciallärare i anpassad grundskolan med inriktning ämnesområden. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö för elever i anpassad grundskola som bygger på ömsesidig respekt, samarbete och stimulerar elever i denna skolform till lärande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour inom omvärldsbevakning och skolutveckling. Du har positiva och höga förväntningar på elever med utmaningar och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på alla ...
2024-03-25 2024-06-09
Örkelljunga kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Örkelljunga söker Samhällsbyggnadschef
Som förvaltningschef har du en avgörande roll i att leda och förvalta förvaltningens ekonomiska, personella och kvalitetsmässiga aspekter. Du kommer att vara ansiktet utåt för förvaltningen, agera som dess representant och skapa en klar förståelse för prioriteringar samt tillhandahålla välgrundade beslutsunderlag till nämnden. Ditt ansvar kommer att omfatta en helhetssyn, där kultur och fritid, gata och park, VA och övrig infrastruktur ingår. Du kommer att ansvara för att förvaltningens resurser används på ett optimalt sätt. En central del av r...
2024-03-23 2024-04-28
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Beringskolan söker musiklärare
Tjänsten innebär att arbeta som musiklärare på Beringskolan och kan även innebära viss undervisning på anpassad grundskola. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö för elever som bygger på ömsesidig respekt, samarbete och stimulerar elever till lärande. Du har ett gott ledarskap och håller dig à jour inom omvärldsbevakning och skolutveckling. I samarbete med annan personal strävar du efter att skapa en trivsam miljö för både elever och personal. Du kommer att använda dig av InfoMentor, som verktyg för dokumentation samt f...
2024-03-22 2024-05-12
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Vill du spendera sommaren med oss? Sök sommarjobb på Socialförvaltningen
Arbetet innebär att ge individuell omsorg och service utifrån den enskildes behov. Det kan vara hjälp med av- och påklädning, förflyttningar, personlig omvårdnad, städning, tvätt och inköp. Att aktivera brukarna är en del av uppdraget. Dokumentation är också en viktig del av arbetet för att brukarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt.
2024-03-06 2024-04-30