Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Individ & familj Missbruksbehandlare
Som behandlare utgår du från ett systemiskt förhållningssätt och utifrån de nationella riktlinjerna som bland annat består av motivations- och behandlingssamtal samt anhörigstöd. Du håller i behandlingsarbetet både enskilt och i grupp. Du använder dig av ett kreativt tänkande. Omvärldsbevakning intresserar dig och du bidrar aktivt i utvecklingsarbetet. Att hålla god kvalité i ditt dagliga arbete samt att samverka med både interna och externa samverkansparter är en självklar del i ditt arbete. Du har även god kännedom om de nationella riktlinjer...
2023-03-22 2023-04-04
Åstorps kommun, Individ & familj Familjebehandlare
Som familjebehandlare arbetar du med kvalificerat förändringsarbete riktat till barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer. Du kommer variera ditt arbetssätt mellan renodlad samtalsmetodik, med manualbaserade metoder och/eller med mer praktiskt och konkret arbete, så kallat hands on arbete. Du behöver även vara bekväm med att, tillsammans med kollega, hålla i gruppverksamhet riktad till olika målgrupper. Dina uppdrag kommer att vara inriktade mot individ, familj och/eller ett system eller nätverk och du behöver vara duktig på att...
2023-03-22 2023-04-05
Åstorps kommun, Individ & familj Socialsekreterare vuxen
Uppdraget innefattar kvalificerat utrednings- och uppföljningsansvar med mål att uppnå förändring för vuxna personer i missbruk och personer som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer. Som socialsekreterare utreder du individers behov och föreslår eventuella insatser. Du följer upp insatserna där det långsiktiga målet är att stärka varje individs möjligheter att leva ett självständigt liv. Enheten, individ och försörjning, är en del av individ och familjeomsorgen och består av 10 medarbetare som utöver ovanstående hanterar fö...
2023-03-16 2023-04-02