Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun, Grundskola Behörig lärare, Hallens kyrkskola
Undervisning i F-6 i svenska, gärna i kombination med musik.
2021-05-11 2021-05-25
Åre Kommun, Grundskola Pedagog, Hallens kyrkskola
I ditt uppdrag som pedagog ska du tillsammans med arbetslaget 4-6 arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Eventuellt kan undervisning i idrott vara en del av tjänsten.
2021-05-11 2021-05-25
Åre Kommun, Miljöavdelningen Livsmedelsinspektör
Som livsmedelsinspektör arbetar du med kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Du arbetar även med registrering av livsmedelsanläggningar, utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Du ska också genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.
2021-05-05 2021-05-19
Åre Kommun, Miljöavdelningen Miljöinspektör
Inspektör inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplad till miljöbalkens krav. I arbetet ingår handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, handläggning av inkommande ärenden, utredningar och tillsyn. Du ska också genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.
2021-05-05 2021-05-19
Åre Kommun Utredare Socialkontoret
Inom kvalitetsteamet söker vi nu en utredare. Kvalitetsteamet är Socialkontorets stab och utgör operativstöd med även expertstöd ut till våra chefer och verksamheter. Som utredare kommer du att få ansvara för Socialkontorets Äldreboendeutredning. I din roll kommer du också få stödja Socialchef och avdelningschefer i deras uppdrag. Detta kan innebära en bred variation av arbetsuppgifter och varierande komplexitet (till exempel bereda underlag till Socialnämnd, analysera underlag/rapporter, eller självständig leda ett arbete och dokumentera des...
2021-04-22 2021-05-16
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Barnskötare
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som barnskötare ha...
2021-04-20 2021-06-01
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Förskollärare Åre kommun
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som förskollärare har du också schemalagd uppföljnings-, reflektio...
2021-04-20 2021-06-01
Åre Kommun, Förskola Samisktalande personal till Fjällbackens förskola
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där ditt huvuduppdrag handlar om att tillvarata och upprätthålla samiska språket, kulturen och de nedärvda traditionerna så att det blir en naturlig del i förskolans verksamhet. Vi ser positivt på möjligheten att kombinera detta arbete med annat arbete och är öppen för att skapa en flexibel arbetssituation.
2021-04-20 2021-06-30
Åre Kommun, Förskola Samisktalande förskollärare till Fjällbackens förskola
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där ditt huvuduppdrag handlar om att tillvarata och upprätthålla samiska språket, kulturen och de nedärvda traditionerna så att det blir en naturlig del i förskolans verksamhet. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Som förskollärare har du schemalagd uppföljnings-, reflektions- och utvecklingstid. Vi erbjuder även arbetskläder för inomhus- och utomhusbruk.
2021-04-20 2021-06-30
Åre Kommun Ekonomichef, Åre kommun
Som Ekonomichef är du direkt underställd Kommunchef och ingår i kommunens ledningsgrupp. Viktiga uppgifter är att göra omvärldsanalyser, föreslå förbättringar i det ekonomiska arbetet samt ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet. Ekonomichefen ska vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens insatser genom att utmana och vägleda politiker och kommunens chefer på ett konstruktivt sätt så att de får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. En målsättning är att kommunen har en långsiktig stabi...
2021-04-07 2021-05-31