Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarier till fritidshem
Att arbeta vikarie är ett varierande, spännande och utvecklande jobb. Som en av våra vikarier är du alltid välkommen och uppskattad av det fritidshem du kommer till. Du kommer att vara den som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro eller när ett extra behov finns på någon av kommunens fritidshem och din arbetsdag kommer till stor del styras beroende på vilket fritidshem som behöver just dig. Att arbeta som vikarie innebär att du har samtliga kommunens fritidshem som din möjliga arbetsplats. Som vikarie arbetar du tillsammans med oss för e...
2023-03-22 2023-04-07
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Norra, Centrala och Södra förskoleområdet.
Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten så att utbildning, omsorg och lärande bildar en helhet. Hos oss är det viktigt att samarbeta över avdelningsgränserna och lära av varandra. Vårt främsta uppdrag är att erbjuda alla barn en trygg läroplats med fokus på kunskapsinhämtning och en livslång lust att lära.
2023-03-10 2023-03-26
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Medarbetare till närvaroteam
Tjänsten är en projektanställning under tre år finansierad av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Du är en av två medarbetare i ett närvaroteam. Du bidrar till att utveckla arbetssätt samt arbetar aktivt med elever, vårdnadshavare och medarbetare för att främja skolnärvaro samt minska problematisk skolfrånvaro. Arbetet kan ske både i skolan och genom uppsökande verksamhet.
2023-03-08 2023-03-30
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarier till Förskola
Att arbeta vikarie är ett varierande, spännande och utvecklande jobb. Som en av våra vikarier är du alltid välkommen och uppskattad av den förskola du kommer till. Du kommer att vara den som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro eller när ett extra behov finns på någon av kommunens förskolor och din arbetsdag kommer till stor del styras beroende på vilket förskola/fritidshem som behöver just dig. Att arbeta som vikarie innebär att du har samtliga kommunens förskolor som din möjliga arbetsplats. Som vikarie arbetar du tillsammans med för...
2023-03-06 2023-03-27
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Fritidspedagog till Sörgärdets skola
Vårt fokus för verksamheten är att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för eleverna. Du kommer tillsammans med kollegor ansvara för, planera, utvärdera och genomföra aktiviteter inom både fritidshem och skola. Olika aktiviteter som erbjuds är exempelvis; idrott, utevistelse, kreativt skapande samt bygg och konstruktion där vi strävar efter att anpassa verksamheten utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Hos oss blir du också en del av ett härligt arbetslag med bred kompetens och stort engagemang, samtidigt som du har goda möjlighete...
2023-03-02 2023-03-30
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog
Som specialpedagog inom elevhälsan ingår du i den Centrala elevhälsan med ca 13 medarbetare, inkluderat verksamhetschef. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och i din roll som specialpedagog bidrar du både i den Centrala elevhälsan och på skolorna med din kompetens i det systematiska arbetet kring utveckling av elevhälsans arbete utifrån dessa perspektiv. Vi söker dig som vill utvecklas både utifrån din profession men även utifrån skolan som helhet. Arbetsuppgifter består bland annat av specialpedagogiska ...
2023-02-21 2023-03-31