Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare ekonomi Björknäsgymnasiet
Undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Vid Björknäsgymnasiet har du som lärare även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa möjligheterna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2021-04-01 2021-04-15
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare tyska Björknäsgymnasiet
Undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Vid Björknäsgymnasiet har du som lärare även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa möjligheterna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2021-04-01 2021-04-15
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Specialpedagog Elevhälsan
Som specialpedagog får du en viktig roll ute på förskolor/skolor och i vår Centrala Elevhälsa. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog inom Centrala elevhälsan. I uppdraget som specialpedagog kommer du att ingå i team med spetskompetens men du kommer även att arbeta självständigt. Ett flexibelt förhållningssätt är en förutsättning för att klara av uppdraget. Ditt huvudsakliga...
2021-03-31 2021-04-18
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Kartläggande lärare till CMN, Bodens kommun
På CMN möter vi upp alla nyanlända elever från förskoleklass till gymnasiet. Vi registrerar, kartlägger och informerar elev och vårdnadshavare om hur skolan i Sverige är uppbyggd och om ömsesidiga krav och förväntningar i Bodens kommuns skolor. Du blir tillsammans med våra redan verksamma kartläggande lärare en viktig länk i vårt gemensamma arbete. Du kommer att genomföra den inledande kartläggningen av elevernas bakgrund och skolkunskaper. Kartläggningen görs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2 där du och modersmålslära...
2021-03-31 2021-04-18
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till lärcentrum Anstalten Sörbyn
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalten och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare, liksom med personalen på anstalterna. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör ...
2021-03-25 2021-04-18