Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog Mårängskolan
Fritidspedagogen ansvarar tillsammans med arbetslaget för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Under skoltid samverkar du i åk 2, arbetar med mindre grupper eller har rastaktiviteter. Du kommer att arbeta i arbetslaget Ån med trevliga och postiva kollegor som gör allt för att eleverna ska trivas och få möjlighet att utvecklas optimalt under skoltid och på fritids. Att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ta vara på leken som ett viktigt tillfälle att lära är en viktig uppgift i ditt arbete. All...
2023-05-31 2023-06-07
Bodens kommun Förstelärare i matematik, Björknäsgymnasiet
Tjänsten är i grunden ett tillsvidareförordnande som matematiklärare på Björknäsgymnasiet, därutöver ett 3-årigt förordnande som förstelärare i matematik, enligt de rutiner som kommunen har. Förstelärarförordnandet kan komma att förlängas efter 3 år om båda parter önskar det. På Björknäsgymnasiet tillhör alla lärare ett programarbetslag, i det här fallet Samhällsvetenskapsprogrammet, även om delar av undervisningen kan bedrivas med elever från skolan alla program. I programarbetslaget jobbar man bland annat för att se helheten med utbildningen...
2023-05-30 2023-06-14
Bodens kommun Speciallärare, anpassad grundskola 7-9, Stureskolan
Du ingår i arbetslaget anpassad grundskola 7-9, med speciallärare och stödpedagoger. Anpassade grundskolan 7-9 består av två klasser där eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden. Du kommer huvudsakligen att arbeta i den klass som läser ämnen, men ha ett nära samarbete med dina kollegor i den andra klassen. Ditt huvudsakliga uppdrag som speciallärare är att utveckla elevernas lärande och utveckling mot målen för anpassade grundskolan. Du kommer att planera och genomföra undervisning för eleverna både enskilt och tillsammans med kollegor ...
2023-05-29 2023-06-18
Bodens kommun, Skolutvecklingscentrum Studiehandledare/Modersmålslärare Central Mottagningsenhet Bodens Kommun
Du kommer att arbeta som Studiehandledare i grund- och gymnasieskola. Din arbetsplats kommer att vara olika skolenheter och olika skolformer där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av närundervisning. Vid anställning får du en introduktion gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Bodens kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt lärande och professionell utveckling. Resor ...
2023-05-25 2023-06-05
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare i Matematik Hedens skola, Boden
Hedens skola söker Dig som vill bli vår nästa förstelärare i matematik för årskurs 1-6. Som förstelärare har du ett särskilt ansvar för utvecklingen av undervisningen i matematik. I Heden använder vi oss av Singma-modellen, en systematisk och differentierad pedagogisk metodik som främjar elevernas matematiska förståelse genom konkret, bildligt och abstrakt tänkande. Singma-modellen engagerar eleverna och hjälper dem att utforska och lösa matematiska problem på djupet. Du kommer även att främja utforskande matematik i klassrummet, där eleverna g...
2023-05-25 2023-06-09
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare/Barnskötare till Fagernäs förskola
Som medarbetare hos oss ska du både självständigt och tillsammans med kollegor samt ledning arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du ska koppla till barnens lärande, förutsättningar och behov via ett projekterande arbetssätt. Till din hjälp för pedagogisk dokumentation har du bl a våra system och digitala miljö. Fokus i det systematiska kvalitetsarbetet är särskilt våra lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it...
2023-05-22 2023-06-11
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Ekonomilärare till Björknäsgymnasiet
Som ekonomilärare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att planera, genomföra och följa upp undervisning i företagsekonomi, redovisning och entreprenörskap på gymnasienivå. Vi jobbar med ung företagsamhet och ekonomieleverna skriver sina gymnasiearbeten inom entreprenörskap. Du förväntas delta i regelbundna möten och aktiviteter för ekonomiprogrammets programlag, enheten och skolgemensamma. I tjänsten ingår mentorskap och handledning av gymnasiearbeten.
2023-05-22 2023-06-04
Bodens kommun Sfi-lärare, Vuxenutbildningen
Vi söker dig som brinner för utbildning som riktar sig till vuxna och har en stark önskan att hjälpa andra att integreras och trivas i samhället. Som sfi-lärare undervisar du på olika nivåer med fokus på att utveckla elevernas språkkunskaper i svenska som andraspråk. Du planerar och genomför välstrukturerade och engagerade lektioner som främjar inlärning och språkutveckling. Du utvärderar elevernas framsteg utifrån kursplaner och anpassar undervisningsmetoder efter individuella behov. Du skapar en positiv och inkluderande klassrumsatmosfär där ...
2023-05-16 2023-06-23
Bodens kommun Sfi-lärare med läs- och skrivkompetens, Vuxenutbildningen
Vi söker dig som vill hjälpa nyanlända vuxna att erövra litteracitet och utveckla studieteknik. Att arbeta med vuxna som saknar eller har kort skolbakgrund ställer höga krav på dig som lärare. Det är därför viktigt att du tycker om att undervisa, har god pedagogisk förmåga, anpassar undervisningen utifrån elevens erfarenheter och behov samt att du tycker om att reflektera över inlärningsprocesser och resultat för att anpassa undervisningsmetoder och material. Du samarbetar med kollegor i sambedömning och deltar aktivt i det kollegiala lärandet....
2023-05-16 2023-06-23
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska som andraspråk och Tyska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska som andraspråk och tyska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-05-12 2023-06-09
Bodens kommun Lärare trumset/slagverk, Kulturskolan
Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirer...
2023-05-12 2023-06-11
Bodens kommun Lärare bleckblås, Kulturskolan
Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirer...
2023-05-12 2023-06-11