Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Sv/So år 7-9 Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa våra elever i år 7-9 i Sv/So. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Du kommer att vara mentor för en grupp elever på skolan, vilket innebär ett nära samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.
2021-06-21 2021-07-01
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Yrkeslärare till Fordons- och transportprogrammet på Björknäsgymnasiet
Som yrkeslärare på transportinriktningen kommer du hålla i teoriundervisning och övningskörning gällande personbil och lastbil. Tjänsten innebär att du ska planera och bedriva undervisning i kurserna enligt gällande läroplan. Du kommer att ingå i ett arbetslag, fungera som mentor för en grupp elever samt att du även kommer att samverka med andra pedagoger på skolan, allt detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen.
2021-06-18 2021-06-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Studie- och yrkesvägledare åk 7-9 Brönjaskolan
Som studie- och yrkesvägledare ger du vägledning och information till elever, enskilt och i grupp, för att öka förmågan att göra väl underbyggda val för framtiden samt medvetandegöra dem om de konsekvenser olika val kan innebära. Du ska även planera för och ta initiativ till att utveckla aktiviteter som PRAO, temadagar, gymnasieval och vägledningssamtal samt stödja pedagogerna i det studie- och yrkesvägledande arbetet. Som studie- och yrkesvägledare är du en viktig person i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet genom att att inspirer...
2021-06-17 2021-07-01
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Ma/No år 7-9 Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa våra elever i år 7-9 i Ma/No. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Du kommer att vara mentor för en grupp elever på skolan, vilket innebär ett nära samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.
2021-06-17 2021-07-02
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare franska, spanska eller svenska/engelska
Vi söker Dig som vill undervisa i franska/engelska alt spanska/engelska i årskurs 7-9. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara undervisningen. Du kommer också att ha rollen som mentor/kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2021-06-17 2021-06-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Sve/Sva Björknäsgymnasiet
I arbetet undervisar du på introduktionsprogrammet, främst på IMIND och det i svenska. I uppdraget ingår förutom undervisning mentorskap som innebär regelbunden kontakt med elevernas hem. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén i uppdragen tillsammans med rektor/biträdande rektor. Samverkan med närsamhälle och eventuellt arbetsplatsförlagt lärande är en del av uppdraget. Du kan även medverka i marknadsaktiviteter som exempelvis öppna hus och mässor mm. Att arbeta som lärare hos oss innebär möj...
2021-06-15 2021-06-24
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare Hedens förskola
Till Hedens förskola söker vi nu en förskollärare som kan vara med och driva förskolans utveckling framåt med ett djupt engagemang tillsammans med övriga medarbetare.
2021-06-14 2021-06-24
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lunda förskola
Till Lunda förskola söker vi nu dig som är utbildad förskollärare. Viktigt är att du önskar samverka, har en helhetssyn och är engagerad och lösningsinriktad på ett positivt sätt. Du ska vara flexibel och trygg i din yrkesroll samt beredd att ta ansvar och initiativ att driva förskolans utveckling framåt. Barnen som går hos oss är 1-6 år och vi har öppet den tid som barnen vistas. Förskolan är skyldig att ha öppen kl 06.00 till 18.30, och som förskollärare måste du vara beredd att arbeta alla olika skift.
2021-06-08 2021-06-22
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kristallkulans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med rektor samt kollegor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värd...
2021-06-08 2021-06-28