Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förskollärare Kristallkulans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med rektor samt kollegor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värd...
2021-02-23 2021-03-07
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Fritidspedagog Fagernäs skola
Som fritidspedagog på Fagernäs skola arbetar du med elever i åldrarna 6-12 år. Fritidshemmets uppdrag är att ta till vara elevernas lust att lära och utvecklas. Verksamheten utgår från nationella mål och tar hänsyn till elevernas intressen, erfarenheter, förutsättningar och behov. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Under skoldag...
2021-02-22 2021-03-08
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare sv/so Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i sv/so i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Men som lärare har du även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2021-02-18 2021-02-28