vik. konservator till Världskulturmuseerna

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget för Statens museer för världskultur med att visa och levande-göra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Myndigheten ska dokumentera och belysa kulturers yttringar och villkor historiskt och i samtiden.
Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Förordning (2021:856).

Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar – Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig med vilja, kunskap och mod att utveckla verksamheten framåt.

Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Under samlingsavdelningen ligger också ansvaret för förvärv, ärenden rörande lån och repatriering samt uppdraget att verka för skyddet av hotade kulturarv. Avdelningen hanterar även förfrågningar från allmänhet och forskare. Vid avdelningen arbetar konservatorer, föremålskoordinator, antikvarier, intendenter, arkivarie, bibliotekarier, fotografer, digitaliseringsassistenter och en handläggare. Avdelningen har ca 25 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal visstidsanställda. Två tredjedelar av personalstyrkan är stationerad i Stockholm och resterande i Göteborg. Tjänsten är ett vikariat om 6 månader och innefattar tjänsteresor till Världskulturmuseet i Göteborg.

Arbetsuppgifter

Till vår verksamhet i Stockholm söker vi nu en vikarierande konservator.
Tjänsten innebär att du tillsammans med ett arbetslag bestående av konservatorer och föremålsantikvarier arbetar med föremålen i bland annat utställningsproduktion, fysisk uppordning i magasinen, digitisering samt att säkerställa föremålens spårbarhet. Arbetet kan innebära tunga lyft.

I tjänsten ingår arbetsuppgifter såsom:

• Preventiv konservering
• Uppordning i magasin
• Klimatövervakning
• Skadedjurskontroll
• Medverkan i utställningsproduktion
• Säkerställa ändamålsenlig förvaring och god hantering av föremålen
• Framplockande av föremål för fotografering
• Registrering av uppgifter i föremålsdatabasen
• Tillståndsbedömning och packning i samband med lån

Kvalifikationer

Skall-krav, formella
Vi söker dig med konservatorutbildning och erfarenhet av praktiskt arbete med museisamlingar samt digitala samlingsförvaltningssystem.

Skall-krav, personliga egenskaper
De personliga egenskaper som krävs för tjänsten är samarbete, problemlösning, anpassning, planering och relationsbyggande. Dessa är viktiga för att klara av arbetsuppgifterna, därför är de en del av skall-kraven.

Meriterande
Kunskap och förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift är meriterande.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Tillträde sker enligt överenskommelse.
100%
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   172/2022-2.2.1

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.