jobb just nu!

Universitetslektor i svenska

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 17 000 studenter och mer än 700 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Vid Avdelningen för humaniora finns ämnena engelska, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och svenska. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och olika program på grund- och avancerad nivå samt utgör en integrerad del av Högskolans lärarutbildningar. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom de olika ämnena. Avdelningen för humaniora har ca 50 medarbetare.

Svenska språket är ett av de större ämnena inom humaniora vid Högskolan i Gävle. Ämnet har inriktningar i flera lärarutbildningar och en kandidatutbildning i svenska språket. Även fristående kurser i svenska och svenska som andraspråk erbjuds. Nätbaserad utbildning utgör en viktig del av verksamheten.

Nu satsar vi på att ytterligare stärka vår kompetens i ämnesgruppen för svenska språket genom att rekrytera en lektor för undervisning i kurser inom svenska språket.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning, kursansvar, examination , handledning, examination och kursutveckling inom området svenska språket på de nivåer som avdelningen ger kurser i svenska språket. Vidare ingår medverkan i ämnets och avdelningens utvecklingsarbete samt administrativa uppgifter. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Egen forskning ingår i tjänsten. Merparten av arbetstiden är campusförlagd vid Högskolan i Gävle.

Kvalifikationer

Behörighetskraven är doktorsexamen i svenska språket, svenska med didaktisk inriktning, nordiska språk eller med inriktning som är relevant för tjänsten. Vidare skall den sökande ha dokumenterad pedagogisk skicklighet (se gällande Anställningsordning vid Högskolan i Gävle).

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. Vidare beaktas i nämnd ordning:
- Erfarenhet av undervisning med didaktisk inriktning, med fokus på bedömning av elevers läsande, skrivande och talande samt språkstruktur.
- Vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning, och pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning. De sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter skall bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer bredd och kvalitet att beaktas.
- Den sökandes förutsättningar att bidra till utveckling av såväl utbildning som forskning i nära samarbete med ämnesgruppen svenska språket och avdelningen.
- Lärarexamen samt erfarenhet av distansundervisning.

Administrativ förmåga, att kunna samarbeta och vara flexibel är betydelsefullt för anställningen.

Den sökande förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på plats vid Högskolan i Gävle.
Stor vikt läggs vid bedömd personlig lämplighet samt möjlighet att snabbt kunna fungera i den tänkta rollen.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Ansökan

Referensnummer:   HIG-STÖD 2017/840

Ansök enligt nedan: Skicka e-post till Registrator, Högskolan i Gävle, registrator@hig.se

Övrigt

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.