jobb just nu!

Stora höga skolan söker specialpedagog

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Sektor Utbildning i Stenungsund omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande Skolbarnomsorg och Grundsärskola. Det går ca 5.500 barn/elever inom verksamheterna.
I Sektor Utbildning ingår även Gymnasium, Vuxenutbildningen samt Kultur- och Fritid.

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.


Stora Högaskolan är en grundskola för alla åldrar från förskoleklass till skolår nio. Skolan är idag kommunens största grundskola. För de yngre eleverna finns fritidshem i skolans lokaler.
Personalen samarbetar i arbetslag. Vi vill bevara och utveckla elevernas lust att lära, ta vara på deras kreativitet och öppna möjligheter för dem att själva hitta vägar och sätt att lösa olika uppgifter på.Arbetsuppgifter

Stenungsunds kommun söker nu en specialpedagog till Stora Högaskolan åk 7-9. Skolan eftersträvar ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsaarbete.

Som specialpedagog har du, tillsammans med rektor och skolans elevhälsoteam, det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet kring skolans elever. Detta innebär att du bland annat
- genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå
- deltar i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram och att på delegation från rektor fatta beslut om åtgärdsprogram samt upprätta handlingsplan för att stödja elever
- är samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor samt föräldrar och andra berörda yrkesutövare
- deltar som ”spindel” vid skolans elevhälsamöten
- skriver och följer upp handlingsplaner vid elevhälsamöten
- handleder utvecklingsgrupp elevhälsaansvariga på skolan
- arbetar fram rutiner för digitala verktyg som stöd för lärandet för skolans elever tillsammans med skolans pedagoger och skolbiblioteksansvarige
- ger stöd vid övergångar, såväl interna som externa

Kvalifikationer

- Specialpedagog med relevant utbildning som lärare samt specialpedagogexamen
Insikt i att dokumentation, uppföljning och utvärdering av verksamheten skapar kvalitet.
- Erfarenhet av undervisning inom grundskola är meriterande.

Vi vill, att du som person, har en vilja att arbeta i team och ser teamarbete som en utvecklingsmöjlighet. Vi vill att du är flexibel och har förmåga att arbeta självständigt. Du ser utvecklingsarbete som en framgångsfaktor för att kunna skapa en riktigt bra skola. Som Specialpedagog hos oss utgår ditt arbete från elevers behov. Vi förutsätter att du använder metoder som visat sig framgångsrika i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Som specialpedagog bidrar du till att ge Stora höga skolan spetskompetens inom ämnet specialpedagogik. Målgrupp för ditt uppdrag är elever och arbetslag. Samverkan sker i form av handledning, fortbildning, föreläsningar, kollegialt lärande samt pedagogiska utredningar. Du kommer att ingå i en verksamhet med nära samarbete med övriga professioner inom Elevhälsan.

Du deltar i nätverk tillsammans med kommunens övriga specialpedagoger. Du får vara med och utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2018-08-15

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A794110

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Enligt skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Saknar du legitimation kan du endast anställas på tidsbegränsad anställning.


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Varmt välkommen med din ansökan!