jobb just nu!

Skolsköterska med MLA uppdrag till Burlövs centrala elevhälsa

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Burlövs kommun - den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.
Här skapar vi värde för våra medborgare i en kommun i tillväxt.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Elevhälsan är till för alla barn och elever som går i kommunens skolor.
Syftet med att ha en samlad elevhälsa är att på ett organiserat sätt, från det lilla barnet och uppåt genom förskole- och skolåren, kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa. Ett nära samarbete med barnets och elevens vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser samt pedagoger på Samovarens öppna förskola som ingår i kommunens familjecentral.

Skolsköterskorna har en central anställning i elevhälsan med placering på någon eller några av våra skolenheter.

Arbetsuppgifter

Nu finns möjlighet till en spännande tjänst för dig som vill arbeta i en organisation med korta beslutsvägar. Du har tillsammans med dina kolleger goda möjligheter att utveckla skolsköterskans roll och arbetssätt samt samverka med andra professioner inom elevhälsa och pedagoger på våra skolor.

I rollen som skolsköterska arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande med hälsosamtal, riktade hälsokontroller, vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer, lagar och förordningar samt övriga styrdokument för skolverksamheten. För att du ska trivas som skolsköterska hos oss krävs att du trivs med att självständigt lägga upp och planera ditt arbete. Skolsköterskorna träffas regelbundet för att skapa samhörighet och stärka professionen.

Du får en anställning som skolsköterska på 100% och arbetar 20% av din tid som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA).

I ditt MLA-uppdrag ingår bland annat följande ansvarsområden:

• Följa upp den löpande verksamheten och göra de justeringar som krävs.
• Tillse att föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården tillämpas.
• Ansvara för avvikelsehantering samt utredning och anmälan enligt Lex Maria i samråd med verksamhetschef för elevhälsa.
• Tillse att nyanställda får den introduktion som krävs för att upprätthålla god vård, säkerhet och hög kvalitet.
• Skriva den årliga patientsäkerhetsberättelsen i samråd med verksamhetschef för central elevhälsa.
• Ansvarig för kontakter med CGM kring utvecklingsfrågor samt administration rörande PMO, vårt journalföringssystem.
• Ansvar för samverkan med externa parter.

Tjänsten på 100 % är placerad på Humlemadskolan åk F- 6 i Arlöv som har ca 270 elever.

MLA uppdraget ger ett lönetillägg.

Kvalifikationer

Du är leg sjuksköterska med vidareutbildning inom barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller skolsköterskeutbildning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Körkort och tillgång till bil är inget krav men kan underlätta för tjänsten.

Anställningens omfattning

Tillträde: enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A965284

Gör ansökan

Övrigt

Intervjuer kommer att hållas 24 aug kl. 13.00 -16.00 och 25 aug kl. 8.00 12.00.

Vi ber er som söker att frigöra tid, ca en timme, för att om det blir aktuellt kunna komma på intervju under dessa dagar. Dag och exakt tid meddelas senare.

För att kunna erbjudas tjänst som skolsköterska krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregister.

Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.

Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.