jobb just nu!

Samordningschef

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Avdelningen för välfärd är en del av kommunledningskontoret som ytterst ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Avdelningen har kommunövergripande ansvar för en mängd intressanta, utmanande och uppmärksammade områden som rör social hållbarhet, utbildning, vård och omsorg. Avdelningen arbetar med politiskt prioriterade frågor för att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Några exempel på arbetsområden inom avdelningen är social omsorg, utbildning och trygghet, övergripande arbete med hållbar stadsdelsutveckling, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter/barns rättigheter, skapa förutsättningar för jämlik och jämställd folkhälsa med mera.

Vi finns centralt i Eskilstuna, endast två minuters gångpromenad från tåg- och busstation.

Arbetsuppgifter

Är du intresserad av ett strategiskt arbete nära Torshälla stads nämnd? Då kan du få chansen i rollen som samordningschef!

Som samordningschef blir din huvudsakliga uppgift att ha ett samordningsansvar för att stödja Torshälla stads nämnd i utvecklingen av Torshälla som ort men också att samordna andra utvecklingsarbeten inom kommunen. Nämnden har ansvar för följande frågor som berör Torshälla stad; kultur och fritid, ortsutveckling, näringsliv, gata och park. Samordningschefen ska i nära dialog med kultur och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen:

* Samordna och följa upp verksamheter och budget för verksamheter i Torshälla
* Samordna verksamhetsplan och budget
* Säkerställa ärendeprocessen och delaktighet i årshjulsarbetet
* Säkerställa hög kvalitet och utveckling av verksamheterna som bedrivs i Torshälla
* Utveckla samverkan med närings- och föreningslivet, invånare och kommunens verksamheter
* Ha ett nära samarbete med utsedda chefer på fackförvaltningarna

Du är, tillsammans med respektive förvaltningars förvaltningschefer, ansvarig tjänsteperson på nämndmöten och i nämndens presidieberedningar. Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är kvalificerat utredningsarbete, stöd i kvalitetsarbetet på avdelningen samt att vara del i avdelningens/kommunens olika samordningsuppdrag.

I rollen som samordningschef ingår också att, tillsammans med andra, vidareutveckla de erfarenheter som dragits av den nära och tvärprofessionella samverkan mellan verksamheterna i Torshälla, Torshällamodellen. Modellen ska implementeras i andra stadsdelar där det finns ett behov av att samordna aktiviteter.

Det ingår inget formellt personalansvar i tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning om minst 120p/180 hp och har tidigare erfarenhet av att arbeta nära politiken och därmed har kunskap om ärendeprocessen. Vidare är det bra om har du arbetat som chef inom kommun eller regionförbund och att du har haft visst budgetansvar. Likaså att du har goda administrativa kunskaper och god förmåga att utrycka dig i både tal och skrift.

Som person behöver du vara lyhörd och diplomatisk men också vara van att jobba självständigt och driva egna frågor. Du är duktig på att samverka och nätverka och du tycker om att ha ett arbete med många kontaktytor.

Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   4976

Gör ansökan

Övrigt

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.