jobb just nu!

Rektor till Ärstaskolan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar 53 förskolor, 27 grundskolor och en gymnasieskola med tre enheter, plus ett antal gemensamma enheter som särskolan och verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Tillsammans är vi cirka 3 700 medarbetare.

Ärstaskolan är en mångkulturell skola där vi satsar mycket på det svenska språket och modersmålsundervisning. Vi har flera medarbetare som är flerspråkiga. Skolan använder IT-teknik, vilket gör att eleverna får använda datorer, Ipads och annan IT-utrustning i sin undervisning. Våra klasser är relativt små. I studiehörnan kan elever som behöver få särskilt stöd och en lugnare miljö.

Ärstaskolan har ca 200 elever och 30 personal.

Arbetsuppgifter

Vill du tillsammans med duktiga medarbetare ta dig an en dynamisk vardag och fullständigt underbara elever som du kan göra skillnad för på riktigt? Då har vi ett jobb för dig. Vi vill att våra elever ska få de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat så att de ska kunna förverkliga sina framtidsdrömmar.

Vi söker dig som kan ingjuta självförtroende och stolthet i elever och medarbetare. Vi behöver dig som med stort hjärta och omsorg om elever och medarbetare skapar förtroende och vågar leda. Du ska vara en synlig och tydlig ledare och samtalspart för dina medarbetare och du förväntas bidra med ett ledarskap som inbjuder medarbetare och elever till delaktighet och inflytande över utvecklingen. Vardagen erbjuder dig även analytiska utmaningar som innebär att du kommer att behöva växla fokus mellan detaljer och helheter.

Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolan. Du ansvarar för att skapa goda, trygga lärmiljöer och lärprocesser och driva det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Du ska säkerställa planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i linje med de krav som ställs i de nationella och lokala styrdokumenten. Elevhälsoarbetet är en viktig del av det dagliga arbetet och som rektor leder du skolans elevhälsoteam.

Skolchefen för grundskolan är din närmaste chef och i rollen som rektor förväntas du att bidrar till Eskilstuna kommuns grundskolors gemensamma bästa. Vi erbjuder alla nya rektorer en erfaren mentor och självklart kommer du att ingå i kommunens introduktionsprogram för nya chefer. Det finns stödfunktioner för dig i förvaltningen när det kommer till frågor som rör exempelvis HR, ekonomi, kommunikation och kvalitet.

Kvalifikationer


Du har några års erfarenhet som lärare och ett par års erfarenhet som skolledare. Din teoretiska bakgrund är en lärar-/förskollärarutbildning eller motsvarande pedagogiska utbildning. Har du dessutom en rektorsutbildning ses det som meriterande liksom lärar- eller skolledarerfarenhet från annan kommun eller friskola.

Det är viktigt att du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, är van att använda IT som stöd i ditt arbete, och att du har god förståelse för IKT pedagogiken. Du har insikt i och god kunskap om grundskolans läroplan och elevhälsans uppdrag.

För att klara detta uppdrag är det absolut nödvändigt att du har ett stort intresse och engagemang för såväl elever som personal. Du behöver vara en kommunikativ och lyhörd ledare med en vilja att bidra till goda relationer. Rollen kräver att du har helhetssyn och en god strategisk förmåga samtidigt som du är handlingskraftig. Vi förutsätter att du har personlig mognad, styrka, tydlighet och ödmjukhet i de olika situationer som kan uppstå.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   4803

Gör ansökan