jobb just nu!

Rättschef

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Arbetsuppgifter

Som rättschef har du en central roll i Länsstyrelsens arbete.
Din närmsta chef är länsrådet.
Du har inget personalansvar.
Du är placerad vid Funktionen för ledningsstöd och placeringsort är Falun.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Du arbetar långsiktigt och myndighetsövergripande och har ett övergripande ansvar
för samtliga juridiska frågor inom myndigheten.
• Du utvecklar strategiska och långsiktiga processer samt för att, i samverkan med
avdelningschefer och enhetschefer, implementera interna och externa styrdokument.
• Du ansvarar för myndighetsövergripande uppföljning.
• Du ska med sin specialistkompetens stödja länsledning och avdelningschefer i för
myndigheten övergripande frågor och ställningstaganden.
• Du deltar i vissa ärenden, exempelvis sådana av principiell betydelse.
• Du bevakar rättsutvecklingen inom Länsstyrelsens verksamhetsområde, bedömer
påverkansgrad på myndighetens arbete och föreslår adekvata åtgärder.
• Du initierar och genomför utbildningsinsatser inom ansvarsområdet.
• Du utför specifika utredningar initierade av länsledningen där juridisk kompetens krävs.
• Du är ledamot i Länsstyrelsens personalansvarsnämnd.

Kvalifikationer

Krav
• Jur.kand examen
• Chefserfarenhet
• Flerårig erfarenhet av arbete och rättstillämpning inom statlig myndighet eller motsvarande
på strategisk nivå
• Erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsstyrning
• Goda kunskaper inom förvaltningsrätt, arbetsrätt och frågor som rör offentlighet och
sekretess.
• Då tjänsten är säkerhetsklassad är svenskt medborgarskap ett krav, och registerkontroll
kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Meriterande
• Notariemeritering
• Erfarenhet av arbete med styrande dokument för myndigheter eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete med utredningsuppdrag och myndighets- och verksamhetsutveckling.

Personprofil
• Du är utåtriktad och samarbetsinriktad
• Du är flexibel och stresstålig
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift
• Du har förmåga att själv ta fram relevanta arbetsuppgifter utifrån det övergripande
uppdraget
• Du är noggrann, driftig och initiativrik
• Du är lösningsfokuserad och strukturerad i ditt arbete
• Du har gott omdöme, god förmåga att självständigt prioritera och ta ansvar över ditt arbete

Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.

Ansökan

Referensnummer:   112-13151-2019

Gör ansökan

Övrigt

Intervjuer planeras följande datum:
4/2 8.00-10.00
5/2 8.00-10.00
6/2 8.00-10.00
6/2 13.00-15.00

Tillträde enligt överenskommelse.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv och jämställd arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.

Vi erbjuder medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsterna, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.