jobb just nu!

Psykolog till Beroendemottagningen och LARO i Helsingborg

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Gör skillnad. Varje dag.

Är du intresserad av att arbeta med människor som har substansbrukssyndrom ofta i kombination med psykiatriska störningar?
Vår mottagning är uppdelad på ett beroendeteam och en LARO-mottagning där patienterna erhåller substitutionsbehandling. Beroendemottagningen i Helsingborg tillhör verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Helsingborg och är en del av Psykiatri och Habilitering Skåne som har nordvästra Skåne som upptagningsområde. Båda dessa ligger i samma lokaler i norra delen av Helsingborg där det finns goda möjligheter till kommunala transporter. Hos oss arbetar vi i ett nära samarbete med socialtjänst och andra myndigheter.

Beroendemottagningens uppdrag är att ansvara för bedömning, utredning samt behandling av personer som har ett substansberoende och som samtidig har svår psykiatrisk störning. På mottagningen sker det även poliklinisk avgiftning av patienter som har alkoholproblem. I vissa fall tar vi även emot personer utan svår psykiatrisk störning men där beroendeproblematiken är av sådan art att det kräver specialistkompetens.

LARO-mottagningens verksamhet bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO). Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett morfinliknande sätt. LARO-mottagningen är en enhet där patienterna bland annat erhåller substitutionsbehandling som sker frivilligt. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd, rådgivning och psykologiska utredningar. Alla patienter erbjuds regelbunden Naloxone utbildning och mottagningen ingår i Vårdval Skåne.
I vårt uppdrag ingår det ett medicinskt helhetsåtagande för patienter i behandling. Behandlingen innefattar diagnostisering, psykologisk farmakologisk behandling, koordinering, planering av vård, behandling, psykologisk testning och enklare somatiskt omhändertagande relaterat till missbruksproblematik. Personalgrupperna på båda mottagningarna består av psykiatrisjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, kurator, medicinsk sekreterare, psykolog och specialistläkare inom psykiatri.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är en driven och initiativrik psykolog som vill ingå i vårt erfarna och kompetenta öppenvårdsteam. Öppenvårdsteamet erbjuder dig en resa med många spännande utmaningar!

Som psykolog hos oss utgörs ditt huvudsakliga arbete av neuropsykologiskt- och psykiatriskt utredningsarbete samt psykologiskt behandlingsarbete. Arbetet sker såväl självständigt som i samarbete med övrig personal på mottagningen. Du kommer även att vara en del av nätverksarbete och konsultationer som är riktade mot vård samt vårdgrannar. Inom teamet pågår det ett aktivt utvecklingsarbete som bygger på engagemang från både ledning och medarbetare. Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade för att kunna erbjuda effektiva behandlingar med god evidens till våra patienter. Hos oss erbjuds du ett spännande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling och regelbunden handledning.
Beroendemottagningen arbetar sedan några år tillbaka med Flexibel Assertive Community Treatment (FACT) där du som psykolog är en del i teamet. Inom teamet kommer du att arbeta med FACT metoden som går ut på att förtäta samverkan mellan kommun och psykiatrin samt intensifiera insatser när en patient mår sämre. Båda mottagningarna erbjuder god tillgänglighet och ett brett utbud av enskilt omhändertagande samt gruppverksamhet. Vi arbetar lösningsfokuserat och patientcentrerat med hög effektivitet. Vi erbjuder även återfallsprevention/färdighetsträning med målet att förebygga återfall enskilt och i grupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vi ser gärna att du som söker är förtrogen med neuropsykiatrisk- och differentialdiagnostisk bedömning samt att du har viss erfarenhet av trauma behandling. Har du dessutom erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård, arbete med målgruppen, missbruk- och beroendebehandling, ses det som meriterande för tjänsten.

Områdets organisation är processorienterad, vilket innebär att de subspecialiserade enheterna följer patientens väg i vårdkedjan. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga med såväl patienter som personal och att du kan bidra till teamkänsla. Egenskaper som vi värderar högt är flexibilitet, kreativitet och ansvarskänsla samt att du snabbt kan ställa om efter ändrade förutsättningar. Det är även önskvärt att du har ett intresse för kvalitetsarbete och utvärdering.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är vardagar, dagtid måndag till fredag 08.00-16.30.

Ansökan

Referensnummer:   A888277

Gör ansökan

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.