jobb just nu!

Programledare för mångårigt projekt sökes till Gryaab

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Vi tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Förutom vatten från hushåll tar vi också emot vatten från industrier och verksamheter. Gryaabs reningsverk Ryaverket ligger på Hisingen i Göteborg. Här renar vi avloppsvattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. Sedan 1972 har Gryaab gjort miljösatsningar för miljarder kronor i tunnlar och reningsverk. Gryaab har i dag 104 tillsvidareanställda och har en omsättning på cirka 370 miljoner kronor.

Arbetsuppgifter

I samband med nytt miljötillstånd har Gryaab fått krav på ett utredningsvillkor om Ryaverkets utformning efter 2036. Utredningen ska leda till en programhandling som blir underlag för beslut om fortsatt projektering och utbyggnad av verket. Ombyggnaderna gäller utökad reningskapacitet både för att kunna behandla avloppsvattnet från en växande befolkning och samtidigt uppnå minskade utsläpp. Utredningen planeras vara klar inom fem år. Därefter planeras det för en förprojektering och genomförande av utbyggnaden.

Som programledare kommer du att driva projektet i sin helhet från utredning till idrifttagning och leda en projektgrupp med medarbetare från olika delar av organisationen. Arbetet ska ske med utgångspunkt från Gryaabs uppdrag, de grundläggande värderingar och fastställda mål samt övriga riktlinjer som anges i Gryaabs kvalitets- och ledningssystem. Du tillhör avdelningen Projekt och planering men rapporterar direkt till vd och ingår i Gryaabs ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för bolagets strategiska utveckling och ledning av den operativa verksamheten. Tillsammans med ledningsgruppen kommer du att etablera en organisation för programmet som helhet. En del i ditt uppdrag kommer att vara att informera, förbereda och driva beslutsprocessen i Gryaabs styrelse samt hos ägarna (KF/KS) och den tekniska och ekonomiska delegationen.

Du kommer tillsammans med projektorganisationen ta fram projektmål kopplade till effektmål samt se till att programmet uppnår uppställda mål när det gäller tid, kvalitet och ekonomi. God kommunikation internt och externt behöver säkerställas. Externa aktörer är blanda annat myndigheter, projektintressenter och allmänhet

Kvalifikationer

Vi söker en positiv, strukturerad och kommunikativ programledare med förmåga att leda projektgruppen mot gemensamma mål. Genom att fördela arbetet, delegera uppgifter och sätta upp konkreta delmål tar du tillvara gruppens kompetens samt motiverar, och ger råd och stöd. Du är handlingskraftig och trygg med att fatta beslut och agera utifrån detta. Du har en helhetssyn och kan sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.

Utbildning och erfarenhet:
• lämplig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• mångårig erfarenhet av ledande befattning inom projekt av högre dignitet och bredd
• ledande roller i linje
• behärskar svenska i tal och skrift

Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och är övertygade om att mångfald leder till utveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuerna kommer att påbörjas innan sista ansökningsdagen. I ansökan vill vi att du beskriver hur du arbetar som chef och ledare, och hur du har agerat tillsammans med dina medarbetare i förändrings- och utvecklingsarbete. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska tester att användas.

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Snarast möjligt eller efter överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A956574

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

På Gryaab är vi måna om medarbetarnas personliga utveckling och möjlighet att kombinera arbetsliv med privatliv. Genom ett öppet och positivt synsätt skapar vi förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra och kan göra ett bättre jobb. Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan vi utvecklas. Gryaab har en personalförening som anordnar många trivselaktiviteter under året. Vi anser att jämställdhet och mångfald i personalstyrkan är viktiga faktorer för att nå bra resultat och utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet.

Vi erbjuder dig intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter, engagerade och kompetenta kollegor, goda anställningsförhållanden och utvecklingsmöjligheter.