jobb just nu!

Planeringsledare Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med över 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.goteborgsregionen.se/styrning

Arbetsuppgifter

Avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd på GR söker en planeringsledare för GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Funktionshinder (FH). Som planeringsledare kommer du att sammankalla och leda nätverk och andra grupper samt initiera och samordna frågor och utvecklingsprojekt i dialog med den politiska beredningsgruppen och de chefsnätverk som träffas med GR som arena. Du ansvarar för omvärlds- och intressebevakning på nationell och regional nivå utifrån kommunernas behov av utveckling och stöd inom området.

Kvalifikationer

Vi vill att du
• har relevant akademisk examen
• har dokumenterad flerårig erfarenhet på strategisk nivå av arbete med IFO- och FH-frågor
• har god kännedom om kommunernas behov och utmaningar inom ovan områden. Det är särskilt önskvärt med kunskap inom psykisk ohälsa och missbruksfrågor.
• har erfarenhet av strategiskt samarbete, gärna med Hälso- och sjukvården
• är strukturerad och har förmåga till överblick
• kan förmedla komplexa frågor, både muntligt och skriftligt, på ett lättillgängligt sätt.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A840395

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt