Pedagog med inriktning mot skolprogramsutveckling

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig som med kunskap, nyfikenhet och värme vill bidra till att utveckla verksamheten framåt.


Arbetsuppgifter

Rollen ansvarar för att utveckla, ett för skolan attraktivt och efterfrågat pedagogiskt utbud, som både kan finnas tillgängligt fysiskt i myndighetens museer och digitalt med nationell och internationell räckvidd i egna och andras kanaler. Rollens tonvikt ligger på planering, utveckling, framtagande och genomförandet av myndighetens skolprogram för förskola, grundskola, gymnasium, universitet och annan vuxenutbildning. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla Världskulturmuseernas digitala pedagogiska utbud inklusive erbjudanden inom lärarfortbildning. Ett annat ansvar är att utveckla metoder för en mångfacetterad interaktion med olika målgrupper i de fysiska utställningarna.
Rollen är även en viktig länk mellan våra målgrupper i olika dialog- och samskapande utvecklingsprojekt. Arbetet förväntas utvecklas i nära samarbete och samverkan med olika organisationer och institutioner, t ex landets lärarutbildningar och andra utbildningsaktörer. Inom ramen för rollen ingår att förbereda avtal kring samarbeten med utbildningssektorns huvudmän.
Som pedagog med inriktning mot skolprogramsutveckling har rollen även ett särskilt ansvar för att omvärldsbevaka och dela med sig av relevant utveckling inom sitt ansvarsområde. Funktionen är placerad i Stockholm på avdelningen Innehåll och lärande. Tjänsteresor förekommer, främst inom Sverige men ibland utomlands.

Kvalifikationer

Skallkrav:
- Ämneslärarexamen eller en internationell examen som motsvarar en ämneslärarexamen enligt universitets- och högskolerådet, med inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap.
- Aktuell kunskap om grund- och gymnasieskolans olika styrdokument, arbetssätt och specifika behov.
- Erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt

Meriterande:
- Erfarenhet av projektledarskap
- Erfarenhet av offentlig verksamhet
- Erfarenhet av en internationell/mångkulturell kontext
- Kunskaper inom utställningsmediets skapandeprocess
- Tidigare arbete vid en kunskaps-, utbildnings- eller mediaorganisation
- Erfarenhet av att arbeta i någon digital lärplattform sk. Learning Management System (LMS).
- Erfarenhet av förskoleverksamhet
- Fler språk än svenska och engelska

Personliga egenskaper:
- Kommunikation, du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
- Affärsmässighet, du fokuserar energi och resurser på projekt och uppgifter som genererar ett mervärde.
- Initiativtagande, du driver nya initiativ inom ramarna för verksamhetens bästa.
- Resultatorienterad, du kan förändra ditt beteende snabbt och effektivt för att uppnå mål, hantera svårigheter eller lösa problem.
- Självinsikt, du är medveten om dina styrkor och svagheter samt när hjälp behövs från andra för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.

Världskulturmuseerna eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   Dnr 118/2021-2.1

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.
Kvälls- och helgarbete förekommer

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.