jobb just nu!

Nattsjuksköterska till Hjärtavdelning intensivvård i Lund

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområdet (VO) Hjärt- och lungmedicin består av fyra sektioner, hjärtsvikt och klaff, arytmi, kranskärl samt Lung- och allergikliniken. Vi bedriver högspecialiserad verksamhet inom hjärt- och lungsjukvård både i Lund och i Malmö. Vi är mitt uppe i ett utvecklingsskede där vi genomför en större förändring mot en mer avancerad vårdnivå och behöver därför utöka verksamheten med ytterligare legitimerade sjuksköterskor till Hjärtavdelning Intensivvård (HIA), Lund.

Arbetsuppgifter

I tjänsten som sjuksköterska på HIA kommer du att arbeta med svårt hjärtsjuka patienter med diagnoser såsom akut hjärtinfarkt, akut koronart syndrom, hjärtsvikt och hjärtarytmi. Vården som bedrivs är högteknologisk. Du arbetar i team tillsammans med undersköterska och läkare. I tjänsten ingår även, efter utbildning, tjänstgöring på hjärtmottagning angiografi och intervention (hjärtröntgen) där vi undersöker och behandlar patienter med kranskärlssjukdom. På HIA ingår självklart även utbildning, såväl internt som externt där vi just nu bygger upp en komplett utbildningsplan enligt en vetenskapligt beprövad metodik. Det finns också goda möjligheter att fortbilda sig vid konferenser, genom intresseföreningar och mycket mera. Hjärtat är huvudsaken för oss!

HIA/hjärtröntgen är också landets största center för behandling av akut hjärtsjukdom, och behandlar patienter från hela södra sjukvårdsregionen. Vår enhet präglas av medarbetarstyrd utveckling där alla medarbetare är en viktig del mot vårt mål att vara Sveriges främsta hjärtintensivvård och interventionella enhet. Vi arbetar processorienterat i grupper med att utveckla vården, alltid tillsammans med läkare, sjuksköterska och undersköterska som likvärdiga medlemmar. Varje detalj räknas, varje medarbetare räknas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även något års erfarenhet från arbete som sjuksköterska inom somatisk vård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från hjärtsjukvård. Kunskaper i journalhanteringsprogrammet Melior är en merit liksom PBL i Intensivvård alternativt anestesi. Dock lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som person är öppen, lyhörd och samarbetar väl med övriga medarbetare samt bidrar till ett gott arbetsklimat. För oss är bemötande och följsamhet till Region Skånes värdegrund, och till vårt eget värdegrundsarbete, av största vikt.

Vi som arbetar på HIA och hjärtröntgen...

sätter patienterna i första rummet
Patienternas behov kommer alltid i främsta rummet för oss. Alla våra patienter har rätt till att få bästa möjliga vård med ett respektfullt bemötande. Vi utför detta oavsett patientens bakgrund, härkomst, ålder, kön eller sexuella läggning.

jobbar tillsammans
Ett effektivt samarbete är ett måste för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vi har ett frekvent samarbete med andra enheter och sjukhus och patienterna är vårt gemensamma ansvar. Vi samarbetar över gränser, till exempel mellan professioner, enheter och sjukhus på bästa möjliga sätt.

talar till och inte om varandra
Vi accepterar inte kränkningar och mobbing på vår arbetsplats. Medarbetare ska uppmärksamma arbetsledningen på sådana missförhållanden och får då inte betraktas som illojala.

är alltid redo
Vi är beredda på att läget snabbt kan förändras på vår arbetsplats. Vi ser till att våra kunskaper och förmågor är uppdaterade och aktuella. Vi är redo att stötta kollegor då det behövs och tar hjälp av kollegor där vi inte räcker till.

vill alltid bli bättre
Vi tar lärdom av motgångar och strävar efter att bli ännu bättre på det vi redan är bra på. Vi lär oss av varandra. Vi kritiserar handlingar och inte personer. Kritik ges konstruktivt för att göra den andre bättre. Vi är generösa med beröm både till varandra och till våra samarbetspartners.

I den här rekryteringen tillämpas löpande urval, välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillträde eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A834729

Gör ansökan

Övrigt

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!