jobb just nu!

Länsveterinär

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Tjänsten är placerad vid Länsstyrelsens landsbygdsenhet. På enheten arbetar vi bland annat med handläggning och kontroll av EU:s jordbrukarstöd, djurskyddskontroller, förprövning av djurstallar, kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen och med veterinära frågor. Vi på Landsbygdsenheten arbetar för en levande landsbygd med positiv och hållbar utveckling inom de gröna näringarna. Vi arbetar också för en god djur- och folkhälsa i hela Västerbotten.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en länsveterinär som vill vara med och fortsätta att utveckla vårt arbete inom området Djurskydd och veterinär folkhälsa. Som veterinär vid länsstyrelsen har du en roll i länets och Sveriges arbete för en säker livsmedelskedja, friska djur och låg antibiotikaanvändning.

Du kommer tillsammans med vår andra länsveterinär Annelie att:

• Vara beslutsfattare inom verksamhetsområdet och bidra till verksamhetsområdets kontinuerliga utveckling
• Verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra län och centrala myndigheter inom området
• Arbeta med djurskyddsfrågor och annat kopplat till Länsstyrelsens uppdrag att kontrollera livsmedel och foder i primärproduktionen
• Utöva tillsyn och jobba med informationsinsatser i anslutning till djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning
• Delta vid övervakning, samordning och rådgivning rörande smittskyddsfrågor
• Bidra i det regionala arbetet med kriskommunikation och krisberedskap med avseende på allvarliga smittsamma sjukdomar
• Delta i arbetet med förprövning av djurstallar
• Bidra i myndighetens arbete med revision av kommunernas livsmedelstillsyn

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten ska vara legitimerad veterinär. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med livsmedelsproducerande djur/lantbrukserfarenhet från din yrkesutövning som veterinär eller på annat sätt, samt ett intresse för att arbeta med lantbruks- och livsmedelskedjefrågor. Vi ser även det som meriterande om du har erfarenhet av arbete på en myndighet. Arbetet innebär resor med bil, varför det är ett krav att du har B-körkort.

Du ska ha en god förmåga att läsa och skriva på svenska, gärna erfarenhet av att skriva myndighetsbeslut, remissyttranden eller liknande texter. Arbetet ställer även krav på god datorvana och kunskap om Microsoft Office-paketets program. Du behöver även kunna sätta dig in i och använda olika datasystem och program. Vi arbetar i flera olika system såsom jordbruksverkets djurskyddskontrollregister, platina, primör etc.

Vi ser gärna att du har intresse av projekt- och processledning. Erfarenhet av projektledning, samordning eller andra typer av ledande roller är därför meriterande.

Dina personliga egenskaper är viktiga. Arbetsuppgifterna innebär såväl samarbete med kollegor som rådgivning och kontroll, varför både en god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga är betydelsefulla. Personlig mognad och gärna några års yrkeserfarenhet ser vi är viktiga för rollen. Att arbeta på en myndighet innebär en ständig förändrings- och utvecklingsprocess, varför du bör trivas med detta och kunna bidra i det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Du kommer ofta att planera och driva ärenden och uppgifter självständigt. Ett strukturerat arbetssätt underlättar därför i rollen.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning som börjar med sex månaders provanställning.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-7721-2020

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.