Kurator till Furulundsskolan i Mariannelund

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.


Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje. Vi arbetar med ständig utveckling inom barn- och utbildningssektorns utvecklingsområden: tillgängliga lärmiljöer, digitalisering samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs mer om Eksjö kommuns utvecklingsarbete inom skolan på https://eksjo.se/underwebbar/skolbloggen

Furulundsskolan är kommunens enda F-9 skola. Detta innebär att vi följer våra elever under många år vilket skapar unika möjligheter till samarbete och goda samverkansmöjligheter. På skolan går nästan 300 elever, varav ca 60 är inskrivna på fritidshemmet. Här arbetar ungefär 60 pedagoger och andra nyckelpersoner, med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och lyckas med sitt skolarbete. Det är en internationell skola med elever och personal från ett stort antal länder, vilket skapar möjligheter för spännande möten mellan olika kulturer. Skolan är belägen i närhet till skog och natur där de stora ytorna på skolgården ger möjligheter till lek, idrott och andra aktiviteter.

Arbetsuppgifter

Skolkurator

Du kommer att arbeta på uppdrag av rektor utifrån gällande lagstiftning. I arbetet ingår även att handleda och vara ett stöd för övrig skolpersonal, samt att utifrån social kompetens finnas tillgänglig för ledning, pedagoger och arbetslag i deras arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
På skolan arbetar elevhälsan tillsammans i ett elevhälsoteam där kurator ingår tillsammans med rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog och SYV. Som skolkurator tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Tillsammans med skolans övriga personal undanröjer du hinder för lärande i relation till elevers psykosociala förutsättningar. Du bidrar även med kunskaper om samhällets olika stödsystem, sociala situationer, lärande och utveckling.

Arbetet innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå med elever för att bidra till att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du genomför också samtal, såsom stöd- och motivationssamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. Skolan har också ett trygghetsteam där förutom elevhälsopersonal även undervisande personal ingår. Teamet arbetar både förebyggande och med akuta situationer. I detta arbete förväntas du ta en ledande roll tillsammans med skolans rektorer.

Du är utbildad socionom eller har utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. Erfarenhet av arbete som skolkurator och psykosocialt arbete, samt kunskap och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, är meriterande. Vi söker dig som är engagerad, drivande och som har en god samarbets- och samordningsförmåga. Du är trygg i dig själv samt har en hög social kompetens. Uppdraget innebär att du kan planera, organisera, följa upp och samordna ditt arbete både självständigt och tillsammans med övriga professioner. Du är lyhörd, motiverande och kan betrakta elevers situation utifrån ett helhetsperspektiv. Du kan arbeta självständigt och har ett stort engagemang för att arbeta främjande och förebyggande på organisations, grupp- och individnivå. Du har ett stort intresse för barns och elevers lärande, ser vikten av samverkan med all skolpersonal och upplever glädje i att arbeta i ett tvärprofessionellt team.

Kvalifikationer

Socionom eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.
Gärna av arbete med ungdomar i åldern 6 år - 16 år.

Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.

Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.

Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för dina egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2023-08-02

Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   C142248-2023

Gör ansökan

Övrigt

Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.

Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.