jobb just nu!

Intendent

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet? Vi som arbetar vid Naturhistoriska riksmuseet är stolta över allt det vi åstadkommer. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Museet är ett av landets mest populära besöksmål med drygt 600 000 besökare per år. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning.

Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. Enheten för miljöforskning och -övervakning studerar förändringar av skeenden i naturen. Vi övervakar halter och effekter av miljögifter i vår miljö, vi följer förekomsten av pollen i luften och fåglars flyttningsmönster genom ringmärkning samt följer sälars, björnars, fjällrävars och örnars populationsutveckling. Enheten ansvarar för insamling, provtagning och förvaring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen och bedriver övervakning av hälsotillståndet hos säl, utter, havsörn och tumlare. Vi ansvarar för en av världens äldsta miljöprovbanker som rymmer mer än 400 000 prover av bland annat sillgrissleägg och fisk från svenska vatten liksom vävnadsprover från sälar, renar, Statens Vilt (vissa rovfåglar, björn, varg, utter m.fl. arter) samt humanmjölk. Merparten av våra tidserier inleddes mellan 1960-1980-talen.

Enheten för miljöforskning och övervakning är en av Sveriges ledande institutioner för forskning och övervakning kopplad till persistenta miljögifter och deras effekter i miljön. Inom miljöövervakningsprojekten samlar vi årligen in och låter analysera bland annat fisk, blåmussla och fågelägg för en rad olika miljögifter och metaller. Vår forskning och övervakning handlar om att kartlägga miljögifter i naturen och deras effekter på både individ och populationsnivå. Vi utför statistiska trendanalyser för att utvärdera miljögiftsbelastning över tid i olika områden och matriser. Vi söker nu en person som ska ingå i den grupp som ansvarar för den nationella marina och limniska miljögiftsövervakningen vid Naturhistoriska riksmuseet.
Arbetsuppgifter

Du arbetar med att analysera och utvärdera enhetens övervakning av miljögifter och hur halter och utbredning av dessa förändras över tid och rum i miljön. Du deltar i hela arbetet från planering, koordinering, statistisk analys och visualisering till rapportering av resultat och leverans av data till datavärd Arbetet innebär också rapportering av miljöövervakningen i form av rapporter, föredrag på konferenser, i vetenskapliga artiklar samt populärvetenskapliga texter. Arbetet omfattar även att bereda remisser och att ge rådgivning och stöd till andra myndigheter och organisationer gällande miljögifters utbredning och förekomst i miljön. Du kan också komma att delta i arbetet med att ge stöd till t.ex. HELCOM, ICES och OSPAR vilket innebär att resor utanför verksamhetsorten förekommer.

Kvalifikationer

Akademisk examen i miljökemi, ekotoxikologi, biologi, kemi eller likvärdig utbildning med gedigen kunskap i biologisk statistik är ett krav (högre examen fil. lic. eller fil. dr är meriterande). Goda kunskaper i programspråket R (eller andra statistiska programspråk som bedöms likvärdigt) är ett krav. Du ska vara väl förtrogen med statistiska metoder som till exempel tidstrendsanalys och rumslig statistik, multivariata och icke parametriska metoder, modellering och simuleringsanalyser. Kunskaper i databashantering är meriterande. Tidigare erfarenhet av arbete med att tolka, analysera och visualisera miljögifts- och eller miljöövervakningsdata är meriterande.

I arbetet kommer du ha nära kontakt med svenska och internationella myndigheter, universitet och forskare vilket kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga och förstås goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, samt engelska i både tal och skrift.

Viktiga egenskaper är att vara noggrann, strukturerad, kommunikativ och analytisk.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan

Referensnummer:   2.3.1-561-2019

Gör ansökan

Övrigt

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.