jobb just nu!

HR-direktör till Halmstad kommun

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Vill du vara med och leda arbetet att utveckla Halmstads kommun till en konkurrenskraftig och modern arbetsgivare som står rustad för framtidens utmaningar?
Med en ny tillitsbaserad styrmodell och ett nytt kommungemensamt chefs- och ledarprogram får du som HR-direktör en nyckelfunktion i en organisation som vill utvecklas.
Halmstads kommun har blivit utsedd till Årets superkommun två gånger och vårt fina läge i en attraktiv region ger stora fördelar.
I uppdraget som HR-direktör verkar du på många olika samordningsarenor. Tillsammans med drivna kollegor i organisationen får du chansen att påverka och ha inflytande på vår framtida utveckling och vision, och göra skillnad på riktigt.

Arbetsuppgifter

HR-direktör är en exekutiv tjänst på kommunledningsförvaltningen, direkt underställd kommundirektören. HR-direktören ingår i kommunledningen och i forum för koncernfrågor där man tillsammans med förvaltningschefer och VD:ar tar ansvar för kommungemensam utveckling och problemlösning. Som chef i Halmstad kommun har du ett helhetsansvar för Halmstads kommuns bästa, vill vara en del av en större helhet och arbeta kommungemensamt.

Den primära uppgiften är att under kommunstyrelsen och dess personal- och ledningsutskott leda verksamheten inom HR-området. Avdelningen har idag ett 20-tal medarbetare på två enheter; Organisation- och kompetens samt Arbetsgivarfrågor. Du ansvarar även för strategisk ledning och utveckling av HR-service och personalsystem. I övriga förvaltningar och bolag arbetar cirka 100 medarbetare inom HR. Som HR-direktör tar du de initiativ som krävs för att Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning är en av de största framtida utmaningarna inom offentlig sektor, vilket gör rollen som HR-direktör i Halmstads kommun viktig, utmanande och utvecklande.
Som HR-direktör förväntas du vara en förebild som chef genom ett engagerande, kommunikativt och strategiskt ledarskap. Du sätter upp tydliga mål som leder till konkreta insatser, både på kort och lång sikt. Du har en förmåga att utveckla verksamheten med mod, empati och god samarbetsförmåga. Målet är att alla medarbetare ska trivas, vara motiverade och känna arbetsglädje.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från en ledande befattning inom HR i en större komplex organisation. Du har erfarenhet av verksamhetsstyrning på strategisk nivå med god förståelse för politiska organisationer och deras beslutsprocesser. Du har erfarenhet av övergripande styrning och uppföljning utifrån ett större ekonomiskt ansvar, och du tillämpar ett utvecklande ledarskap som präglas av tillit och förmåga att entusiasmera och samverka. Du har goda arbetsrättsrättsliga kunskaper och förståelse för de lagar och förordningar som gäller. Som person har du god problemlösande analysförmåga, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du kan också fatta beslut utifrån komplexa sammanhang och du är bra på att skapa förtroende och bygga relationer både inom och utanför organisationen - lokalt, regionalt och nationellt. Du har akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda framgångsrikt förändringsarbete, erfarenhet av att arbeta med organisationskultur och likabehandlingsarbete, tidigare varit chef över chefer, samt har erfarenhet från processinriktad verksamhet.

Anställningens omfattning

Tillträde för tjänsten är 1 januari 2021.

Ansökan

Referensnummer:   C40427 - 2020

Gör ansökan

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad på nivå 2, kommer en säkerhetsprövning utföras på slutkandidat i rekryteringen.

Varmt välkommen med din ansökan!