jobb just nu!

Handläggare miljöfarlig verksamhet

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Miljötillsyn och Efterbehandling arbetar med tillsyn och vägledning av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Vi genomför inspektioner på ett 60-tal tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter inom olika branscher som gruvor, täkter, livsmedel, sågverk, stål/metall, massa/papper, ytbehandling, vindkraft, flygplatser, avloppsreningsverk och avfallsanläggningar. Enheten ansvarar även tillsyn på länets sevesoanläggningar och arbetar med övergripande VA frågor enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Länsstyrelsen söker nu till Enheten för Miljötillsyn och Efterbehandling dig som är en erfaren miljöinspektör och som vill utvecklas och specialisera dig inom olika sakområden och branscher.

Arbetsuppgifter

Du kommer att planera och genomföra inspektioner, bedöma anmälningsärenden och driftstörningar, bevaka nyheter och lagstiftning, ge stöd och information i sakfrågor samt granska rapporter och fatta beslut. Flera verksamheter kommer att genomföra förändringar där olika tillståndsprocesser startas. Enheten har en viktig roll att för A-anläggningar hålla i samrådsprocessen, göra bedömningar om betydande miljöpåverkan och lämna yttranden till domstol. Flera verksamheter följer olika speciallagstiftningar som förbränning-, avfall- och industriutsläppsdirektiven vilket möjliggör för dig att fördjupa dig inom olika sakområden. Beroende på din erfarenhet och intresse kan uppföljning av kommunernas operativa tillsyn och översyn av delegerad tillsyn av verksamheter i länet bli aktuellt. Enheten samordnar tillsynsvägledningen enligt miljöbalken i länet, vägleder kommuner i olika sakfrågor samt är sakkunniga inom miljöfrågor internt på länsstyrelsen.

Du kommer att arbeta nära kollegor på andra enheter vilka är specialister inom olika områden. Länsstyrelsen i Dalarnas län är ofta remissinstans när lagstiftningen är under förändring. Det innebär att du kommer att bli involverad i att granska och ta fram förslag till yttranden samt vara aktiv i i olika samverkansgrupper med andra länsstyrelser och centrala myndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Vi är 15 personer på enheten med bred naturvetenskaplig och teknisk kompetens. Du ingår i en grupp av kollegor där alla arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Du kommer att ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom olika områden.

I arbetet ingår mycket dialog och kommunikation med verksamhetsutövare, andra myndigheter, näringslivet, allmänheten och samarbete internt på länsstyrelsen.

Uppdragen från regeringen och andra myndigheter varierar över tid så andra arbetsuppgifter inom miljöområdet kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Krav

Universitets-/högskoleutbildning inom miljö eller motsvarande erfarenhet.

Praktiskt erfarenhet av tillsyn eller vägledning enligt miljöbalken

B-Körkort

Det är viktigt att du kan kommunicera väl i svenska, såväl i tal som skrift.

Meriterande

Vi ser gärna att du har erfarenhet av tillsyn på tillståndspliktiga A- och B verksamheter samt IED-anläggningar.

För att klara av arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad.
Vi ser att du är driftig och självständigt kan prioritera och ansvara för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.


Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-12628-2018

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv och jämställd arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.