jobb just nu!

Gatu- och parkchef till Vaxholms stad

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholm. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.

För mer information om Vaxholm:
http://www.vaxholm.se

Till vår tekniska enhet söker vi nu en Gatu- och Parkchef!
Har du ett genuint intresse för ledarskap och markutveckling? Får du andra att växa genom ditt engagerande och motiverande ledarskap? Då är det dig vi söker till rollen som gatu- och parkchef!

Tekniska enheten är en av sex enheter inom stadsbyggnadsförvaltningen. På förvaltningen arbetar 50 stycken medarbetare, varav 7 av dessa ingår i den tekniska enheten. Tekniska enhetens uppgift är att förvalta och utveckla stadens allmänna platsmark och anläggningar genom drift och underhåll av vägar och parker, trafik och parkeringsfrågor, markförvaltning, fritidsfrågor, skötsel av idrottsanläggningar, lokalbokningar samt digitalisering av anläggningar och objekt. Enheten är en beställarorganisation som leder, planerar och verkställer drift- och underhållsarbetet genom upphandlade entreprenörer.

Om Stadsbyggnadsförvaltningen:
Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad utvecklar och vårdar natur, kultur och byggd miljö i Vaxholm. Vi ansvarar för allt inom stadsbyggnadsområdet; från att bedriva bibliotek, underhålla gator och bygga nya skolor till att planera för nya bostadsområden och ge bygglov och startbesked till nya byggnader. Även frågor kring trafik, kultur och fritid ryms inom förvaltningen. Vi är en utvecklingsinriktad förvaltning med höga ambitioner för framtiden!

Arbetsuppgifter

Som gatu- och parkchef är ditt uppdrag är att leda och utveckla enheten i enlighet med politiska beslut och internt uppsatta mål. Viktiga arbetsuppgifter är att säkerställa att de dagliga drift- och skötselrutinerna efterlevs, planera underhållsverksamheten på kort och lång sikt samt aktivt medverka i den interna och externa planeringen av samhällsutvecklingen. Att ge service till stadens invånare och näringsliv är centralt. Att bidra till och driva på det pågående digitaliseringsarbetet är ett sätt att effektivisera arbetssätten och därmed ge service till stadens invånare på ett smidigt sätt. Med befattningen följer budget- och personalansvar för enhetens medarbetare som du förväntas leda på ett inspirerande och tydligt sätt. I rollen rapporterar du till stadsbyggnadschefen och ingår i en ledningsgrupp som har många idéer kring hur framtidens samhällsutveckling ska se ut.

Kvalifikationer

Vi söker en utvecklingsinriktad person med erfarenhet från ledande befattning inom det tekniska området. För att lyckas i rollen krävs att du har en adekvat utbildning och för uppdraget relevant arbetslivserfarenhet inom drift och underhåll, gärna inom kommunal förvaltning.
I din roll som ledare är du trygg, lösningsfokuserad och har en förmåga att samspela med andra. Du är duktig på att delegera, följa upp och skapa tillit i organisationen. Att röra sig mellan operativ och strategisk nivå är en självklarhet för dig och du bidrar till att skapa en god samverkan mellan förvaltningens olika enheter och inom kommunförvaltningen som helhet. Samtidigt som du är drivande har du förmågan att vara kommunikativ och strukturerad.
Välkommen till en trivsam arbetsplats i en vacker skärgårdskommun! Här arbetar engagerade och kompetenta medarbetare som gärna välkomnar just dig som sin nya chef.

Ansökan

Referensnummer:   A963076

Gör ansökan

Övrigt

I denna rekrytering samarbetar Vaxholms stad med Signera Rekrytering.
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och ett motivationsbrev via signerarekrytering.se. Vi tar helst emot din ansökan så snart som möjligt, allra senast den 16 augusti. Observera att intervjuer med Signera och eventuellt Vaxholm stad sker i augusti. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Priscilla Paulin, tel. 070-456 63 65 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.