jobb just nu!

Förskolelärare till vårt unika Kvalitetsteam

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Burlövs kommun
Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Vad är fortbildning?
Vi har ställt oss frågan om vad som bidrar till en faktisk och direkt kvalitetsutveckling i våra verksamheter. Det vi kom fram till är att det är i den pågående undervisningen, både förskola och skola, som den mest avgörande kvaliteten skapas för våra barn och elever. Därför skapade vi Kvalitetsteamet.

Kvalitetsteamet är en unik satsning och har som uppdrag att vara en operativ stödfunktion för våra ordinarie lärare. Det är våra ordinarie lärare som i sina arbetslag eller i förskolors ledningsgrupper identifierar utvecklingsområden för respektive lag/enhet. Utifrån detta läggs sedan en beställning med önskemål om förstärkning från Kvalitetsteamet. Som lärare i teamet arbetar du därför inte på någon fast förskoleskolenhet, utan det varierar utifrån beställning, vanligen terminsvis.

Kvalitetsteamet består av synnerligen skickliga lärare med fokus på undervisningens hantverk och kvalitet, i dag med en huvudsakligt fokus på skola. Som lärare i Kvalitetsteamet arbetar du operativt sida vid sida med ordinarie personal i den dagliga verksamheten, där ni tillsammans undersöker och utvecklar undervisningen på förskolan. Du är inte den självklara experten (på vissa områden kan du såklart vara det, precis som din lärarkollega kan vara det), handledaren eller den som ska lösa eventuella problem. Vi tar det kollegiala lärandet ett steg längre genom att satsa på den direkta lärmiljön. Du jobbar aldrig med personal som inte vill eller som inte har någon idé om vad de själva vill utveckla. Vi tror på förskoleutveckling genom kollegial planering, där man är varandras kritiska vänner, observationer av varandras undervisning samt reflektioner utifrån den önskade effekten och kvalitativ bedömning av resultatet.
Som lärare i Kvalitetsteamet ingår du dock inte i hela förskolans omfattande kvalitetsarbete, utan lägger ditt fokus på just den undervisningsutveckling som identifierats. Du har inte heller några föräldrakontakter.

Vi står nu inför att ta nästa kommunövergripande steg och höja kvaliteten ytterligare och därmed utöka vårt Kvalitetsteam med riktade kompetenser mot förskolan. Detta blir vår första riktade tjänst mot våra förskolor, även om vi gjort kvalitetshöjningar där tidigare.

Läs gärna vidare om Burlövs framgångsrika kvalitetsarbete, om våra fleråriga höjda resultat och om Kvalitetsteamet på vår hemsida.

Arbetsuppgifter

Till vårt Kvalitetsteam utökar vi med en skicklig medarbetare för förskolan.

Du trivs med att jobba mycket verksamhetsnära på avgränsade uppdrag. Du behöver också ha insikter i vad det innebär att förlägga arbetet utifrån det som dina kollegor identifierat snarare än utifrån eget upplevt behov och egen agenda. Ser du annat behöver ni se det tillsammans för att hållbar kvalitet ska infinna sig.

All utveckling ska alltid ha ett tydligt fokus på det faktiska undervisningen i förskolan samt personalens sätt att ta sig an barnens progression och lärande. Utveckling som inte direkt pekar mot detta ligger inte inom ramen för ditt uppdrag.

Kvalifikationer

Det är av högsta vikt att du är uppdaterad om och genuint intresserad av att arbeta på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du bör också ha påbörjat ta dig an den reviderades läroplanens uppdrag. Du ska utifrån detta kunna planera, genomföra och utvärdera effekter av kvalitativ undervisning tillsammans med ordinarie personal på våra förskolor.

Du är mycket digitalt kompetent och förhåller dig till digitaliseringen som en fantastisk möjlighet för undervisningens utveckling.

En av de viktigaste egenskaperna för en medarbetare i Kvalitetsteamet är att vara avgjort intresserad av att lyssna. Därtill behöver du vara mycket ödmjuk och har en ständig utgångspunkt i att alla lärare alltid agerar och utgår ifrån det som de tänker är bäst för eleverna. Det är inte alltid roligt att utvecklas, och för att kunna bidra till det behöver du vara någon som våra ordinarie lärare har ett förtroende för.

Du är legitimerad förskolelärare och du har en mångårig erfarenhet av reflection in action i verksamheten. Ur detta har du vana och erfarenhet av att kunna göra analyser utifrån dina observationer av undervisningen i förskolan.

Anställningens omfattning

Efter överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   A836067

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Burlövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Burlövs kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.