jobb just nu!

Enhetschef för bostad med särskild service

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF) tillhör Socialförvaltningen. Vi har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd och handräckning till människor med olika funktionsvariationer i deras vardag. Avdelningen är en utförarorganisation i ständig förändring. Våra grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.

Avdelningen har ca 370 medarbetare fördelat på flera enheter. Verksamheterna består bland annat av bostad med särskild service, korttidsvistelse, boendestöd, sysselsättning och daglig verksamhet. Region Gotlands dagliga verksamhet finns över hela ön och inom stor mångfald av arbetsuppgifter, innehåll och yrkesområden. Verksamheten bedrivs i gruppverksamheter, arbetsförlagda grupper samt på externa platser.

Vi söker nu en enhetschef för bostad med särskild service.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som enhetschef för bostad med särskild service innebär att leda och samordna verksamheter som verkställer insatser utifrån LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) SoL (socialtjänstlagen) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen).

Du ska inom de ekonomiska ramarna bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet där kunden är i fokus. Du förväntas driva en enhet där det ställs krav på en flexibel och samarbetsinriktad organisation och där en god arbetsmiljö för medarbetarna värdesätts.
Du följer upp och utvärderar mål och arbetsformer. Du har resultatansvar enligt Region Gotlands styrmodell där du bland annat kommer att arbeta med regelbundna prognoser, kvalitetssäkring, framtagande av rutiner samt kontakter med brukare/kund, anhöriga och medarbetare.

Du är en del av avdelningens ledningsgrupp och det utvecklingsarbetet som bedrivs på avdelningen. Du utvecklar dina medarbetare och verksamheten i linje med avdelningens arbete. Du ser helheten och är kontinuerligt omvärldsorienterad inom området.

Tjänsten innebär personalansvar för ca 30 medarbetare.

Kvalifikationer

Du är professionell i din roll och arbetar alltid med kunden i fokus. Du drivs av att arbeta med förändring och att förbättra kvalitet och har förmågan att hitta nya metoder i arbetsrelaterade frågor. Du har god förmåga att planera ditt arbete och att arbeta efter uppsatta mål. Du är positiv, har god självinsikt och har lätt för att samarbeta med andra och är även lyhörd för din omgivning.

Du har högskoleutbildning inom området socialt arbete, ledarskap och organisation eller
annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har goda kunskaper inom LSS och SoL samt har kunskap om HSL. Du har datorvana och förmåga att hantera olika former av systemstöd samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat som chef eller ledare och har erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete. Har du även erfarenhet av att arbeta med frågor rörande arbetsmiljö ser vi också detta som meriterande.

För att lyckas i rollen krävs det att du kan arbeta självständigt, är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort är krav för tjänsten.

Anställningens omfattning

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A963297

Gör ansökan

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.