jobb just nu!

Ekonomidirektör

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

I Eskilstuna kommunkoncern arbetar 9 000 medarbetare i över 400 yrken och vi omsätter snart 9 miljarder i våra olika förvaltningar och bolag. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet, vård och omsorg, samhällsbyggnad, rådgivning och andra former av service för att underlätta vardagen för kommunens invånare. Värdet av våra tjänster skapas genom goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder. Eskilstunas vision är vår långsiktiga ledstjärna, men vi arbetar även med konkreta resultatmål som följs upp och analyseras.

Vår nuvarande ekonomidirektör går vidare till uppdraget som kommundirektör och vi söker nu dig som, tillsammans med honom och övriga koncernledningen, vill ta Eskilstunas utveckling vidare. Våra utmaningar är stora, men vi har en stabil grund genom vår vision, värdegrund och styrsystem.

Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som ekonomidirektör står du både för ekonomisk stabilitet och utvecklingsdriv. Du ska tillsammans med övriga koncernledningen och alla duktiga medarbetare utveckla Eskilstuna som plats och aktör i regionen och utveckla den kommunala organisationen och våra välfärdstjänster. Att löpande arbeta med vår långsiktiga utbyggnad, investeringar, kostnadseffektivisering och hur vi använder skattekronan på bästa sätt med bibehållen kvalitet är centralt. Det demografiska trycket kommer att vara stort på Eskilstuna kommun under de kommande tio åren och våra stora verksamheter står inför utbyggnad. Du blir en nyckelperson för att leda och styra organisationen så att resurserna används kostnadseffektivt. Du har ett övergripande ansvar för ekonomi- och kvalitetsstyrning i kommunkoncernen. Budget-, planerings- och uppföljningsprocessen samt kommunkoncernens styrsystem är ditt ansvar.

Du ingår i koncernledningen och stödjer och rapporterar direkt till kommundirektören. Du har även rollen som chef för avdelningen ekonomi och kvalitet och är en del av kommunledningskontorets ledningsgrupp. Avdelningen ekonomi och kvalitet är en del av kommunledningskontoret som ytterst ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Du har chefsansvar för en kompetent grupp med ett tiotal strateger och specialister. Du leder även två processledningsgrupper ekonomi och kvalitet där du via bolagens och förvaltningarnas ekonomi- och kvalitetschefer ansvarar för att föra ut gemensamma frågor. Du leder och ingår i olika styrgrupper och nätverk internt och externt.

Vi kan med stolthet säga att vi under 14 år haft ekonomin i balans, vilket är en grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter så att våra kunder, invånare och brukare ska få den service och de tjänster som de behöver från oss. Flera gånger de senaste åren har vi nominerats till utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun. Vi erbjuder ett mycket viktigt och utmanande uppdrag i en organisation med många processer och samhällsviktiga verksamheter. Vi har en enorm bredd och komplexitet i verksamheten och organisationen, men allt och alla finns nära, och vi gör Eskilstuna tillsammans.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå från en större och komplex organisation. Du har ett tydligt samhällsengagemang och god förståelse för samhällsekonomiska samband. Om du har erfarenhet från politiskt styrda organisationer och styrning av bolag är det meriterande. Du bör ha minst ett par års erfarenhet av en chefsroll där du haft medarbetar- och arbetsmiljöansvar. Din akademiska utbildningsbakgrund är civilekonom eller motsvarande.

Ditt hjärta klappar för att utveckla organisationen och på bästa sätt bidra till vårt samhällsviktiga uppdrag. För oss är det viktigt att ditt fokus inte enbart är kopplat till ekonomi och siffror, utan också till den bredd av verksamheter som vår kommun erbjuder.

För att lyckas och trivas måste du stå för grundordning och ha helhetssyn så att du kan prioritera och fokusera för att uppnå största möjliga verksamhetsnytta. Rollen kräver även att du har en personlig och professionell mognad, stark integritet och kan klara att hantera tuffa påfrestningar.

Du måste ha fingertoppskänsla och en diplomatisk ådra för att snabbt vinna koncernledningens och andras förtroende samtidigt som du står upp för ditt uppdrag och din profession. Du har förmåga att vidmakthålla stabilitet och långsiktighet samtidigt som du är beredd att snabbt hantera frågor som uppstår. Du är en nyckelperson i dialogen mellan tjänstepersoner och politiker och därför är det viktigt att du har en pedagogisk förmåga och kan förenkla och förklara komplexa frågor.

Välkommen till oss!

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   4855

Gör ansökan

Övrigt

Eskilstuna är en snabbväxande och miljösmart industristad som har musik och idrott i sitt DNA. Vi går före genom modiga och långsiktiga satsningar inom miljö, jämställdhet och social hållbarhet. Vi driver förändring tillsammans med Eskilstunas invånare, näringsliv, föreningsliv och akademi. Att kommunen får fler invånare ger fantastiska möjligheter samtidigt som det medför utmaningar för den kommunala organisationen. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Rollen som ekonomidirektör kan komma att säkerhetsklassas.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Laidna Rekryteringskonsult 016-710 25 09. Jag tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Läs gärna mer om oss på www.eskilstuna.se