jobb just nu!

Driftansvarig för lokaler

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Just nu befinner sig myndigheten i ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Vi söker nu en Driftansvarig för SPSMs skollokaler till skolstödsenheten, med placering vid myndighetens skolor på Campus i Stockholm. Skolstödsenheten arbetar för att verksamhetsområdet ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

Verksamhetsområde specialskola inrättades 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete och omfattar för närvarande drygt 600 medarbetare.
Verksamhetsområdet omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor som från och med augusti 2019 är 10 till antalet. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skolstödsenhet, en skolutvecklingsenhet och en Hälso- och sjukvårdsenhet.

Skolstödsenheten inrättades 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete och omfattar för närvarande ca 60 medarbetare. Skolstödsenheten ger verksamhetsområdet stöd i form av teckenspråkstolkning och hörselteknik, service i form av vaktmästeri, skolmåltider, lokalvård, lokaler samt skolnära administration.

Då myndigheten finns inom stora delar av landet använder vi moderna verktyg som video och Skype för arbete och möten på distans.

Arbetsuppgifter

Du ska arbeta för att verksamhetsområdet har ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. Detta gör Du bland annat genom att inom verksamhetsområdets lokaler ansvara för:
Underhåll och drift
Säkerhetsfrågor
Systematiskt brandskyddsarbete
Arbetsmiljöronder
Egenkontroll
Upphandlingar och andra avtal
Kontakter med fastighetsägare och förvaltare
Deltagande i projekt vid ny- och ombyggnationer
Kontrollera och kvalitetssäkra att interna samt externa regler och riktlinjer följs avseende våra lokaler.
Genomföra driftmöten
Medverka till utveckling inom området och medverka i interna utvecklingsprojekt
Samverkan med SPSMs säkerhetsansvarige och lokalsamordnare
Samverkan med verksamhetsområdets enhetschefer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• Gymnasial områdesrelevant utbildning
• Erfarenhet av lokaldrift och tekniskt arbete
• Ekonomiskt sinnelag och förmåga att förvalta det förtroende det innebär att arbeta inom offentlig förvaltning
• Mycket goda IT-kunskaper

Eftersom arbetet innebär många kontakter med icke hörande personal och elever måste du vara beredd att lära dig teckenspråk.

Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial områdesrelevant utbildning
• Erfarenhet av drift av skollokaler
• Kunskap i teckenspråk

Personliga egenskaper
• Prestigelös, lyhörd och Initiativrik
• Hög samarbetsförmåga och servicekänsla
• Hög förmåga att strukturera och planera arbetet
• Förmåga att skapa goda samarbetsrelationer med såväl enhetschefer och servicepersonal som externa parter

Anställningens omfattning

Tillträde:   2019-09-01

Provanställning på sex månader tillämpas Eller enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   2 STO-2019/1093

Gör ansökan

Övrigt

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.