jobb just nu!

Divisionschef område Medicin

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Välkommen till ett av Jämtlands mest spännande chefsjobb - tjänsten som divisionschef för verksamhetsområde Medicin!

Vi är just nu inne i en förändringsprocess och ledningsstrukturen planeras att förändras. Förslaget är att bilda tre divisioner, Kirurgi, Medicin och Nära Vård. Med bakgrund av förslaget pågår förhandlingar med våra arbetstagarorganisationer, under tiden inför att erforderliga beslut fattas, inleds nu rekryteringen till divisionschefer till nämnda divisioner.

Detta ska leda till en ny mindre, men mer effektiv Hälso- och sjukvårdsledning där vi vill skapa större förmåga och kraft till genomförande av fattade beslut.

Arbetsuppgifter

Som divisionschef kommer du att vara med och påverka innehållet i divisionen utifrån största möjliga nytta och samhörighet och skapa en ny ledning och styrning i hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ser vikten av ett närvarande ledarskap och viljan att vara med och utveckla chef- och ledarskap samt ledningsgruppsutveckling för att stärka ledarskapet för att få fram trygga chefer med stor förmåga till att skapa förändring. Vi står inför stora utmaningar med att få till en budget i balans och samtidigt förbättra tillgängligheten. I rollen som divisionschef ställs höga krav på leverans, vilja, mod och kraft att skapa förändring behövs.

Tycker du detta verkar intressant! Då kan du vara den vi söker.

Kvalifikationer

Vi söker dig som erbjuder ett ledarskap präglat av ansvar, öppenhet och tydlighet. Ditt sätt att leda och vara ett föredöme skapar förtroende. Med ditt engagemang skapar du förutsättningar för goda resultat och ett gott samarbete inom- och utom verksamheten. Du har koll på organisationens omvärld och ska kunna värdera och fatta strategiskt viktiga beslut, men även jobba på det operativa planet. Du har akademisk utbildning, önskvärt inom hälso- och sjukvård. Tidigare erfarenhet av att leda chefer är starkt meriterande.

Som ledare i Region Jämtland Härjedalen förväntar vi oss också att du:

- har en helhetssyn och trivs med att vara ledare i en politiskt styrd organisation.
- vill medverka till att vidareutveckla verksamheterna genom processorientering.
- är bra på att kommunicera och kan bemästra direktiv uppifrån med krav nerifrån.
-som företrädare för regionen förankrar och förtydligar du vår vision, värdegrund och mål hos dina medarbetare.
- är resultatorienterad och förändringsinriktad och har fokus på att ständigt utveckla verksamheten och medarbetarna.
- har förmåga att delegera tydliga uppgifter så att dina medarbetares kompetens och resurser tas tillvara.
- har en värdegrund som överensstämmer med vår organisation och är en förebild som väcker engagemang och inspirerar medarbetarna. Du företräder regionen på ett positivt sätt gentemot medborgare, medarbetare och samarbetspartners.
- är intresserad av att förbättra vår gemensamma arbetsmiljö och utveckla attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser och du arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald i regionen.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat, vanlig förordnandetid är fyra år. Anställningen inom grundprofessionen som t ex överläkare är tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   RS/327/2020

Gör ansökan

Övrigt

Fler fackliga kontakter:
Monica Berg Fysioterapeuterna
monica.berg@regionjh.se 063-153614

Elsa Garli Sveriges Arbetsterapeuter
elsa.garli@regionjh.se 063-155433

Gunvi Dahlström Vision
gunvi.dahlstrom@regionjh.se 070-587 43 07

Sanna Lantz Akademikeralliansen
sanna.lantz@regionjh.se 063-15 30 00 (vxl)

Inom Region Jämtland Härjedalen tillämpar vi tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som chef

Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.