Chef Värdskap Stockholm

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig som med kunskap, nyfikenhet och värme vill bidra till att utveckla verksamheten framåt.


Världskulturmuseerna har ett pågående strategiskt publikarbete. Det innebär insatser för att fördjupa redan existerande relationer, få dem vi når att vilja komma tillbaka, attrahera nya målgrupper och öka kännedomen om oss.

Arbetsuppgifter

Som chef för Värdskap Stockholm leder Du vårt team med museivärdar vid våra tre museer i Stockholm. Denna grupp har en central roll när det gäller att bidra till att utveckla och fördjupa relationen till våra besökare, samt säkerställa ett kundbemötande och en museiupplevelse i linje med myndighetens vision. Ett särskilt fokus ligger på att se till att vår verksamhet fungerar för besökare i olika åldrar, med olika förkunskaper och funktionsförutsättningar. Du och dina medarbetare ser till besökarnas helhetsupplevelse och är deras röst in i organisationen.

Du har operativt personal-och arbetsledningsansvar för museivärdar och behovsanställd personal vid våra tre museer i Stockholm, Värdskap Stockholm. Detta innebär att du har ansvar för utvecklingssamtal och lönesättande samtal för drygt 20 medarbetare.

Du rapporterar till avdelningschefen för Publika möten.

I DINA ARBETSUPPGIFTER INGÅR BL A:

• Leda och utveckla det aktiva värdskapet i linje med vår vision
• Du engagerar och motiverar och förser andra med de förutsättningar som behövs för att skapa samarbete och lösningsfokus samt effektivt nå gemensamma mål.
• Planera och genomföra utbildningsinsatser som rör t ex säkerhet, kundbemötande och service.
• Ta ett övergripande ansvar för bemanning, schemaläggning, planering och uppföljning.
• Ansvara för rekrytering, introduktion och utbildning av värdar och behovsanställd personal.
• Ansvara för rapportering och uppföljning av besöksutveckling
• Vara avdelningens kontaktperson för besöksundersökningar
• Vara systemförvaltare för schemaläggnings-/personalplaneringssystem.

I din roll som nyckelperson och företrädare för kundupplevelse och bemötande kommer du att ingå i interna och externa samverkansgrupper samt styrgrupper. Att utveckla effektivare rutiner och kommunikativa stöd på avdelningen ligger också inom ditt ansvarsområde.

Kvalifikationer

SKAKRAV
• relevant utbildning inom besöksnäring- och/eller servicesektorn eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av operativt arbetsledningsansvar från t ex museum, hotell-, turism- eller annan organisation inom kultursektorn med framgångsrikt besöksfokus
• erfarenhet av personalplanering, rekrytering och schemaläggning
• erfarenhet av att utveckla organisationer i professionellt kundbemötande och service
• erfarenhet av uppföljning mot övergripande mål, besöksmål och intäktsmål
• god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

MERITERANDE
• erfarenhet av arbete med besöksupplevelse och bemötande inom kultursektorn

PERSONLIGA EGENSKAPER
• Mycket god samarbetsförmåga
• Förmåga att skapa goda relationer såväl internt som externt
• Förmåga att engagera och inspirera
• Resultat- och affärsorienterad
• Initiativtagande med förmåga att driva aktiviteter och projekt i mål
• God självkännedom med förmåga att ta och ge feedback på ett sätt som får medarbetare att växa.

De personliga egenskaperna är mycket viktiga för att utföra arbetsuppgifterna, därför är de en del av skall-kraven. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som berikande för verksamheten!

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   27/2024-2.2.1

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.
Placering är i Stockholm men regelbundna resor i tjänsten ingår.

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.