Brandman - Heltid Sommarvikariat 2023

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Norrhälsinge Räddningstjänst jobbar för en trygg och säker kommun, Våra huvudsakliga uppdrag innebär att vi ska medverka i samhällsplanering för ett tillfredställande skydd.
Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter att själva förebygga brand uppkomst och minimera konsekvenser av brand. Vi informerar och håller utbildningar årligen om brandskydd.

Vi tillhandahåller resurser för livräddare och skadebegränsande åtgärder samt samordnar kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap.
Vi arbetar också för att hindra, förebygga och begränsa olyckor orsakade av brandfarliga eller explosiva varor.

Arbetsuppgifter

När du sommarvikarierar hos oss som heltidsbrandman/kvinna ingår du i utryckningsstyrkan och utför även dagligt arbete på brandstationen, Dina arbetsuppgifter som brandman i utryckningstjänst kan vara mycket varierande, allt från höga höjder, trafikolyckor, bränder och andra händelser där det finns ett hjälpbehov. Det dagliga arbeten innefattar bland annat övningar och underhåll av utrustning.

Vi är en inkluderande arbetsgivare som ser olikheter som en styrka, Vi vill ha mångfald på våra arbetsplatser och ta till vara på de fördelar som en jämn könsfördelning, etnisk- och kulturell mångfald tillför verksamheten

Kvalifikationer

Du ska vara godkänd i någon av följande utbildningar för sommarvikariat:
- SMO-utbildning eller två terminer på SMO
- Räddningsinsats/GRIB
- 15 veckor brandmannautbildning
- Godkänd rökdykare

Intyg för godkänd nyanställningstest på gångmatta enligt AFS-krav (5,6) som bifogas i ansökan, Testen får inte vara äldre än 3 månader.
Du ska även har genomfört Guldbojen med godkända resultat. Intyget bifogas med ansökan och får inte vara äldre än ett år.

Följande är meriterande:
- C-körkort
- Erfarenhet av räddningstjänst
- Kunskaper i sjukvård
- Pedagogiskt arbete
- Praktiskt yrkeserfarenhet
- Goda datakunskaper

Vi söker dig som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Egenskaper som vi värdesätter särskilt är ansvarstagande, flexibilitet, problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2023-06-12

Tidsbegränsad till: 2023-08-20

11 dagar - 3 månader.

Ansökan

Referensnummer:   A1165632

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html
Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.