Bli en del av framtidens vattenhantering som gruppledare på Österlen VA

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Häng med oss på resan mot framtidens vatten!

Vatten är vår viktigaste naturtillgång och livsmedel. Det är vår gemensamma uppgift att skydda vårt dricksvatten så att vi både idag och i framtiden kan dricka ett hälsosamt och rent dricksvatten.

Österlen VA är ett nystartat VA-bolag som ägs gemensamt av Tomelilla och Simrishamns kommuner. Vi har ett starkt teknik- och miljöintresse. Vårt engagemang i forskning inom nya tekniker och modeller för framtidens vatten- och avloppshantering skapar goda förutsättningar för oss att nå våra strategiska mål.

Att arbeta på Österlen VA innebär att du får ett omväxlande jobb i en utvecklingsinriktad miljö där lärande, samarbete och samverkan ses som nycklarna till framgång. Eget ansvarstagande värderas högt.

Denna roll som gruppledare tillhör avdelning Rörnät. Avdelning Rörnät ansvarar för tillsynsåtgärder, kontroller och driftåtgärder på rörledningsnätet.

Arbetsuppgifter

Som gruppledare:
• har du personal- och arbetsmiljöansvar.
• leder och fördelar du arbetet för medarbetare inom grupp entreprenad som i dagsläget består av 8 medarbetare.
• skapar du förutsättningar för dina medarbetare att samarbeta inom och utom den egna gruppen.
• arbetar du aktivt med riskbedömningar och skyddsronder
• är du sakkunnig avseende tekniska frågor som har med ledningsnätet att göra, i relation till kollegor från hela bolaget.
• är du ansvarig för att förbereda, planera och prioritera insatserna för gruppen.
• sköter du tillståndsprocesserna.

I uppdraget ingår därutöver administrativa, planerande och uppföljande arbetsuppgifter så som inköp/avrop, fakturahantering, attest av tid och frånvaro, att ta fram och följa upp driftinstruktioner och andra instruktioner för arbetet mm.

Kvalifikationer

För att trivas med denna roll behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara en fena på att kommunicera både muntligen och i skrift vilket bland annat innebär att skapa tydlighet. Att kunna kunna planera och prioritera med helhetssyn, arbeta strukturerat och lyhört är också viktigt. Som ledare är du intresserad av att utveckla dig själv och skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta eget ansvar.

Du måste ha erfarenhet av liknande arbete och ha flera års erfarenhet av arbete i VA-branschen.

Vi vill också att du har en relevant utbildning från Yrkeshögskola t ex VA, bygg, anläggning eller utbildning och yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer ger motsvarande kompetens. Om du har en ingenjörsutbildning inom VA, miljö eller byggområdet är det meriterande.

Du behöver ha god vana av att arbeta i verksamhetssystem och även annan typ av administration. Har du erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem så som VA-bank, ekonomisystem och personalsystem är det meriterande.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   2023-4

Gör ansökan

Övrigt

Provanställning kan bli aktuell.

Vi har i denna rekrytering redan bestämt oss för vilka kanaler vi vill använda vilket innebär att vi avböjer ytterligare direktkontakt med rekryterings- och bemanningsföretag och försäljare.