Avdelningschef, innehåll och lärande, Världskulturmuseerna

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig som med kunskap, nyfikenhet och värme vill bidra till att utveckla verksamheten framåt.

Arbetsuppgifter

Som chef för avdelningen Innehåll och lärande leder du arbetet med att utveckla ett attraktivt utställningsutbud i olika format för Världskulturmuseernas olika arenor samt ett efterfrågat pedagogiskt utbud mot skolan. Ett utbud som upplevs relevant och som innehållsmässigt och gestaltningsmässigt berör, engagerar och attraherar fler och nya målgrupper. Verksamheten spänner ämnesmässigt över en stor bredd av frågor och perspektiv. I avdelningens arbetsuppgifter ingår att utveckla former och metoder för samskapande med olika målgrupper, samt att stärka samverkan med utbildningssektorn och civilsamhället.

Tillsammans med biträdande avdelningschef leder du ett kreativt team som består av utställningsproducenter, projektledare, intendenter, pedagoger, tekniska producenter, fotografer med flera i Göteborg och Stockholm. Ditt uppdrag är att stärka samverkan inom myndigheten och mellan verksamhetsorterna samt att omsätta Världskulturmuseernas strategiska inriktning och vision på avdelningsnivå.

Som avdelningschef har du övergripande ansvar för hela avdelningens verksamhet inklusive personal-, budget- och delegerade arbetsmiljöansvar. Verksamhetsansvaret innebär att leda och utveckla arbetet på ett effektivt sätt utifrån myndighetens uppdrag och vision. Budget- och resultatansvar innebär ansvar för att utveckla och följa upp verksamheten mot kostnads- och intäktsmål samt uppsatta mål. Förmåga att arbeta strategiskt med partnerskap, internationella projekt och extern finansiering är en viktig del i rollen. Personalansvaret innebär övergripande ansvar för hela avdelningen och specifikt personalansvar för medarbetare på den egna stationeringsorten. Som avdelningschef är du direkt underställd myndighetschefenoch ingår ledningsgrupp samt chefsgrupp. I rollen ingår även medverkan i interna och externa samverkans- och styrgrupper. Då verksamheten har ett internationellt fokus förväntas du ha ett engagemang, kunskap och intresse i dessa frågor.

Tjänsten är placerad i Stockholm eller i Göteborg. Vänligen ange i ansökan vilken ort du avser ha som huvudplacering. Resor till bägge städer är frekvent förekommande då personalgruppen finns på bägge orter. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.

Kvalifikationer

Skall-krav, formella
• Akademisk examen inom områden såsom samhällsvetenskap, humaniora eller annat som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Gedigen chefserfarenhet med ansvar för budget, arbetsmiljö och personal
• Erfarenhet av att leda utställningsverksamhet och eller annan konstnärlig verksamhet
• Erfarenhet av förändringsledning och/eller att driva verksamhetsutveckling både operativt och strategiskt.

Skall-krav, personliga egenskaper
• Mycket god samarbetsförmåga
• Förmåga att skapa goda relationer såväl internt som externt
• Resultat- och affärsorienterad
• Initiativtagande med förmåga att driva aktiviteter och projekt i mål
• God självkännedom med förmåga att ta och ge feedback på ett sätt som får medarbetare att växa.

De personliga egenskaperna är mycket viktiga för att utföra arbetsuppgifterna, därför är de en del av skall-kraven.

Meriterande
• Erfarenhet av att utveckla pedagogiskt utbud för målgruppen skola
• Erfarenhet av projektledning i beställarroll
• Erfarenhet av att skapa förutsättningar för externa finansiering
• Erfarenhet av strategisk publikutveckling
• Erfarenhet av internationella projekt

Kompetensbaserad intervju tillämpas. Arbetspsykologiska tester och arbetsprover kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenheter som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Tillträde sker enligt överenskommelse
100
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   66/2023-2.2.1

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.