jobb just nu!

1:e socialsekreterare till Barn- och familjeenheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Burlövs kommun - den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.
Här skapar vi värde för våra medborgare i en kommun i tillväxt.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?

Barn och familjeenheten består av en enhetschef, två 1:e socialsekreterare, utredningsgrupp, familjerätt, familjehemsgrupp samt öppenvård.

Då nuvarande 1:e socialsekreterare går vidare till nya utmaningar söker vi en 1:e socialsekreterare till utredningsgruppen samt familjerätten.

Arbetsuppgifter

Som 1:e socialsekreterare blir ditt uppdrag att fördela ärenden och arbetsuppgifter samt stödja och handleda arbetsgrupperna i deras dagliga arbete utifrån gällande lagstiftning och beprövade metoder samt att bidra till en professionell ärendehantering och rättssäkerhet. Du håller även i regelbundna teamträffar med arbetsgrupperna.

Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschef samt med 1:e socialsekreterare för öppenvården och familjehemsgruppen samt samarbeta med andra aktörer, internt och externt, utifrån uppdraget.

En viktig uppgift är att introducera och stödja nya medarbetare i socialt arbete så att de ges möjlighet att växa och känna sig trygga i rollen. Det är även viktigt att du tillvaratar kompentensen hos mer erfarna medarbetare.

Du har en viktig kontrollfunktion där du ansvarar för att ärenden handläggs korrekt enligt gällande lagstiftning och föreskrifter samt enligt mål och riktlinjer som är beslutade av nämnden.

Du håller i metodgrupp samt håller dig á jour med regelbunden aktuell forskning och rättstillämpning inom aktuellt område för tjänsten. När nya metoder ska implementeras har du en viktig roll i detta där du verkar för ett tillitsfullt samarbete och goda relationer såväl internt som externt.

Kvalifikationer

Till tjänsten söker vi dig som har socionomexamen och som har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom aktuellt område för tjänsten.

Som 1:e socialsekreterare behöver du ha en god förmåga att skapa kontakter, vara kreativ, verka för samverkan och samarbeta samt bidra till att verksamheten utvecklas positivt. Att kunna arbeta både i team och självständigt är en förutsättning i denna roll. Du är lojal och handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer samt har en problemlösande och analytisk förmåga. I denna roll är det även viktigt att du är tydlig i din kommunikation och att du har en förmåga att kunna fatta beslut. Du är van vid att arbeta med såväl akut problematik och ta beslut i viktiga frågor som med långsiktiga mål för verksamheten utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Du är strukturerad i ditt arbete, lugn och stabil i stressiga situationer samt klarar av att bemöta och hantera oro hos andra människor.

Du har god kännedom om aktuell forskning inom aktuellt område och är drivande i utvecklingsfrågor. Du är lyhörd i kontakten med andra och har en god förmåga att lyssna in kollegors behov och vägleda dem framåt i arbetet. Du har även förmåga att kunna hantera prioriteringar för enhetens arbete. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för att skapa en trivsam arbetsplats.

Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A967372

Gör ansökan

Övrigt

Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.

Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.