jobb just nu!

100 % specialpedagog/speciallärare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Burlövs kommun - den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.
Här skapar vi värde för våra medborgare i en kommun i tillväxt.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?

Åkarp är ett litet samhälle med närhet till Malmö och Lund samt Alnarps inspirerande naturmiljö. Åkarp har goda kommunikationer med buss och tåg.

Dalslundskolan F-3 söker lösningsfokuserad, driven och engagerad specialpedagog/speciallärare.
Dalslund F-3 är en två- parallellig F-3 skola i Åkarp med cirka 180 elever, fördelade på 9 åldershomogena klasser, samt fyra fritidshemsavdelningar

Som speciallärare/specialpedagog kommer du att arbeta direkt under rektors ledning och förutom att du kommer att bidra och bli en del av det utvecklingsarbete som bedrivs så kommer du att arbeta nära elever och kollegor.
Vi hoppas att du är sugen på att göra denna resa med oss.

Arbetsuppgifter

Speciallärare/specialpedagog arbetar utifrån elevbehov, uppdrag från rektor samt uppdrag elevhälsoteamet. Det kan innebära undervisning med enstaka elever enskilt eller i grupp utifrån elevernas behov och förutsättningar och det kan innebära arbete ute i klass/grupp.
Du kan även vara ett bollplank för lärarna i utredningsarbete och i arbetet med åtgärdsprogram och anpassningar i undervisningen. Du arbetar enligt de rutiner som finns i kommunen kring elever som riskerar att ej nå kunskapskraven eller väcker oro på annat sätt.

Kvalifikationer

Du är behörig och legitimerad speciallärare/specialpedagog i grundskolans yngre år (F-6) och du har gärna några års erfarenhet av yrket.
Du har en inkluderande elevsyn och du har förmågan att både på uppdrag, men också självständigt, bedriva specialpedagogiskt arbete i samverkan med andra.
Du har kunskap och kompetens kring läsinlärning och lässtrategier och gärna en erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell skolmiljö, Saknar du erfarenheten så är en vilja och en drivkraft minst lika bra att ha.
Du kan arbeta självständigt och på egen hand, såväl som tillsammans med kollegor, planera undervisning för elever i behov av särskilt stöd.
Du är väl förtrogen med skolans uppdrag, lärarens uppdrag enligt LGR11 och speciallärarens/specialpedagogens roll i detta och du har gärna erfarenhet av att arbeta som lärare.
Du är van att arbeta systematiskt i syfte att utveckla din och skolans verksamhet och kvalitet.
Du vill arbeta i en kommun under utveckling och aktivt delta och bidra i denna utveckling.

Ansökan

Referensnummer:   A875728

Gör ansökan

Övrigt

Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.

Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.

Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.